Над 3 тона стари и опасни пестициди бяха открити в безстопанствени сгради на бившето ТКЗС в старозагорското село Яворово. По първоначални данни те са събрани от няколко села преди над 30 години. Предстои те ще бъдат транспортирани и унищожени във Франция. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главният прокурор Десислава Пиронева направиха проверка на място. Акцията се реализира в присъствието на журналисти.

Пестицидите бяха складирани на две места във вече разрушени сгради без покрив. Те са в опасна близост и до водоизточник, откъдето животните пият вода. Според Славея Стоянова от Дирекция "Управление на отпадъците" в МОСВ има пестициди, които съдържат живак, арсен и сяра.

"Пестицидите са на открито, достъпът е възможен от всеки, както сами успяхте да се убедите", каза пред журналисти в с. Яворово зам.- главният прокурор Десислава Пиронева.

И двата склада са необозначени (няма знак за опасност) и са неохраняеми. Препаратите в тях са лесно достъпни и това създава риск от замърсяване.

"Където няма покрив, тече дъжд върху тях и те отиват в почвата - това, което бяха притесненията и на Върховна административна прокуратура, която ни възложиха да издирим всички места в България и да преценим най-опасните в какви срокове бихме могли да ги изчистим и да ги изпратим в чужбина за обезвреждане", посочи министър Емил Димитров.

На място опасните отпадъци само ще се събират, опаковат и транспортират. "В България няма да се изгарят, не ни е разрешено да изгаряме. Нямаме такива намерения, няма никой да бъде тровен, по какъвто и да било начин", обясни още министърът.

Опасните отпадъци ще бъдат транспортирани и унищожени във френския град Лион, където ще бъдат унищожени в специален инсениратор Експерти от френска фирма, която ще отговаря за събирането, транспортирането и унищожаването на пестицидите днес направи проби на място.

Проверките на МОСВ вече са установили 100 тона отпадъци в Северна България, но тепърва предстои да се проверяват още складове. Близо 10 млн. лева са заделени тази година за унищожаването в чужбина на опасни и негодни за употреба препарати за растителна защита.

Зам.-главният прокурор Десислава Пиронева припомни, че по разпореждане на ВАП още в началото на месец август са установени всички места, за които до момента има данни за наличие на опасни вещества.

"Направи се бърз анализ с оглед степента на риск от най-съществено засягане на човешкото здраве, за отравяне на почвата или риск от попадане във водоизточници. Във всички случаи, ако в рамките на нашата работа констатираме данни за извършено престъпление, ще сезираме съответната компетентна прокуратура", каза тя.

В доклад до ВАП от МОСВ се сочи, че по данни към момента, обекти със загробени пестициди са установени на територията на 7 РИОСВ, като най-много са на територията на РИОСВ - Плевен. Въз основа на извършена експертна оценка за по-висок риск от засягане на човешкото здраве и околна среда, са посочени 17 обекта, където приоритетно ще се извършат действия по изгребване, преопаковане, транспортиране до съответна площадка, съхранение, а след това и транспортиране за обезвреждане от лицензирана инсталация в друга държава-членка на ЕС.

Работата по случая продължава. ВАП е изискала и пълен, обобщен доклад след приключването й.