Българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, ще могат да упражнят правото си на глас на 2 април, за което ще съдейства Дирекция "Български документи за самоличност" към МВР, увериха от ведомството на Иван Демерджиев. 

Ако гражданите вече са подали заявление за нова лична карта, издаването ѝ ще бъде ускорено или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен или зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на последния работен ден преди изборите - 31 март 2023 г., по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. От МВР уточняват, че за да бъде издадено такова е необходимо гражданите лично да подадат искане в Столичната дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР, Районното управление или участък - за дните от 28 март до 1 април т. г. от 8:30 до 17 часа и на 2 април от 8:30 до 19 часа.

Информация за работното време на всяко звено "Български документи за самоличност" е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на гражданите, уточняват от МВР. 

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на парламентарните избори, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи само пред Секционната избирателна комисия и е валидно единствено за изборния ден - 2 април. 

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко районно управление и участък към него, в СДВР и областната дирекция на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.