Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков заедно със своите колеги от Полша, Унгария, Литва и Латвия изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни във връзка с развитието на темата по пакета за Мобилност I, подкрепено и от Малта.

Копие на писмото е адресирано до председателите на групите в ЕП, комисаря по транспорт в ЕК, както и до министъра на транспорта на Румъния, която към момента е държавата председател на Съвета на Европейския съюз.

Пълният текст на писмото:

Варшава, Вилнюс, София, Рига, Будапеща, 5 февруари 2019

Г-н Антонио Таяни
Председател на Европейския парламент
1047 Брюксел

Уважаеми г-н Председател,
Товарните автомобилни превози в рамките на Европейския съюз заемат съществена роля в икономиката на Европейския съюз, като създават заетост на около 3 милиона души, които са наети в 600 000 предприятия. Ефективното функциониране и конкурентоспособност на тези предприятия са жизненоважни за формирането на БВП на Европейския съюз и за създаването на работни места.

Ние, министрите, които отговаряме за транспорта в Полша, Латвия, Литва, Унгария и България, заявяваме, че секторът заслужава справедлива и ясна законодателна рамка на ниво Европейски съюз, която се очаква да насърчи по-нататъшното развитие на сектора и доброто функциониране на единния вътрешен пазар, като гарантира реалистични и изпълними правила.

Финализирането на работата по Пакета за мобилност I в Европейския парламент съвпада с наближаващия край на осмия законодател цикъл на Европейския парламент, поради което е предмет на кратък времеви отрязък. Това поставя членовете на Европейския парламент под изключителен времеви натиск за постигане на компромис. Вследствие на това се формираха различни групи между членовете на Съвета на Европейския съюз, както и между членовете на Европейския парламент.

При тези обстоятелства, ние изразяваме своите опасения, че вместо балансирани разпоредби, които подкрепят европейския автомобилен сектор и подобряват условията на труд на водачите, подобни прибързани процедури ще имат за резултат одобряването на решения, които в крайна сметка ще провалят ефективното и ефикасно функциониране на този сектор. Това е особено обезпокоително, като се вземе предвид, че подобни решения ще имат дългосрочен ефект, не само върху транспортния сектор, но и върху икономиката на Европейския съюз.

Смятаме от изключителна важност, че удължаването на разглеждането на това досие, ще позволи справедлив дебат в Европейския парламент.

Предвид това, настояваме да съобразите отрицателните последици, които прибързаните и в последния момент процедури в Европейския парламент, биха имали върху автомобилния сектор и цялата икономика на Европейския съюз.

 С уважение,
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
Министър на инфраструктурата на Република Полша
Министър на транспорта на Унгария
Министъра на транспорта на Република Латвия
Министър на транспорта и комуникациите на Република Литва