"Най-големият дефицит в областта на изграждането и поддръжката на пътната мрежа на България е, че те трябва да се извършват прозрачно и спрямо приоритети. Законът вменява да се разработи осемгодишна стратегия, която се приема от Министерския съвет. Стратегията трябва да почива на актуалното състояние на пътищата и ние ще създадем такава стратегия, по която ще се изразходват публичните средства за ремонти и изграждане на пътища" - това каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков на днешната пресконференция, в която премиерът акад. Николай Денков изброи редица проблеми, завещани от служебните правителства. 

Министър Цеков обясни, че през 2015 г. е създадена пътна стратегия, която е изтекла през 2022 г. Служебното правителство обаче е изразходвало публични средства според субективната преценка на политиците, без прозрачност и далновидност и "на тъмно". "Ремонти са възлагани без да е ясно дали са необходими", добави той. 

Цеков бе категоричен, че трябва да се изготви нова стратегия, да се направи анализ на състоянието на пътищата и с помощта на най-новите технологии и благодарение на интерактивна карта ежедневно да се отразяват върху картата приоритетните ремонти и нужда от поддръжка на пътната инфраструктура. "На основа на данните на тази интерактивна пътна карта ще решаваме къде и какво ще се прави по пътищата на България", каза Цеков.

"Основният проблем пред държавата не е липсата на средства, а на проектна обезпеченост" 

"Заспалите магистрали и големите инфраструктурни проекти са тежко наследство, защото са възлагани през черните кутии на инхауса и служебното правителство не е предприело мерки да излезе от този омагьосан кръг", каза още министърът на регионалното развитие и благоустройството. 

"Забранил съм да се възлагат през Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ремонти и поръчки. Трябва да идентифицираме какви са законовите мерки, да реагираме на тези заспали магистрали. Има създадена работна група, която проверява тези договори и ще излезе със становище по темата. Вероятно ще се наложат и нормативни промени, за да се избегнат в бъдеще подобни ситуации", обясни Цеков. 

Според него основният проблем пред държавата не е липсата на средства, а липсата на проектна обезпеченост и непрозрачните методи и механизми по възлагането на ремонти на пътищата. Той обясни, че от началото на годината са изразходвани едва 244 млн. лева за поръчки. "Тези проблемни договори са наследени от 2020 г.", уточни Цеков, цитиран от БТА.

По отношение на ВИК операторите Цеков посочи, че повечето проекти са възложени по начин, по който се елиминират всички конкуренти от процедурата, като е оставена една оферта, близка до най-високата стойност на проекта и въпросът е да се потърси административно-наказателна отговорност на лицата, отговорни за тези възлагания. По негови думи ще бъде извършена проверка на Държавната финансова инспекция за ефективността на разходите на ВИК операторите. 

Министърът съобщи още, че след едномесечни разговори в създадена работна група с превозвачите е изготвен проект за изменение на тарифата за тол таксите. Това ще даде възможност на превозвачите да ползват отстъпки на база тарифиране на километър. Проектът ще бъде внесен за обществено обсъждане през август и вероятно ще бъде приет от МС през септември.