Медицинският съвет на АГ-болницата "Майчин дом" изрази единодушно подкрепата си към ръководството на лечебното заведение за смяна на началника на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) - д-р Елена Георгиева, съобщи БТА. Изявлението на членовете на Медицинския съвет е по повод предстоящия по-късно днес протест, организиран от синдикат "Защита" в подкрепа на отстранената д-р Георгиева, както и "заради оказван административен тормоз" от страна на директора на болницата.

Членовете на Медицинския съвет изразиха категоричното си мнение, че не подлагат на съмнение професионалните качества на д-р Георгиева, както и че тя неколкократно е била потърсена, за да й се предложи възможността да остане да работи в клиниката като редови лекар. Д-р Георгиева, обаче, не е хабилитирано лице и не може да изпълнява длъжността началник на клиниката, допълниха те.

Д-р Веселин Дяволов, заместник-директор на болницата посочи, че не може да се подлагат на съмнение работата и нивото на компетентност на болницата. Няма напрежение сред колегите, добави той.

Началник на клиниката по неонатология проф. Боряна Слънчева каза, че всички в тази болница работят в интерес на пациентите и на децата, и биха искали лечебното заведение да продължава да има добро име. Има определени наредби, на които лечебните заведения трябва да отговарят, а "Майчин дом" има трето ниво на компетентност, припомни тя. По думите й казусът засяга по-скоро личностни проблеми.

Няма напрежение сред работещите, няма проблем нито за постъпващите пациенти, нито за раждащите, нито за предстоящите операции, каза завеждащият "Родилна зала" проф. Георги Николов.

Председател на дружеството на столичната колегия на Българския лекарски съюз в "Майчин дом" д-р Атанас Чернев също изрази подкрепата за решението на ръководството на болницата. Това е спор, уронващ престижа на болницата, това не е начин за решаване на проблема, допълни той.

Преди дни от "Майчин дом" казаха за БТА, че протестът е иницииран от малка група медици от клиниката заради несъгласие с промяната на заемането на временно изпълняващ длъжността началник на клиниката. "Под никаква форма работата на клиниката от страна на ръководството не е възпрепятствана и не е оказван тормоз". Напрежение сред колектива на КАИЛ се нагнетява от д-р Георгиева, която "не желае да се съобрази със законовите изисквания и разпространява неверни твърдения за предстоящи уволнения в структурата, каквито изобщо не се предвиждат и никога не са коментирани. В момента тя инициира предприемането на протестни действия под формата на синдикална дейност", се допълва в отговора от болницата. Според разпоредбите на Закона за лечебните заведения началник на клиника може да бъде лекар - хабилитирано лице, с призната медицинска специалност по профила на клиниката и трудов договор, допълниха от "Майчин дом". Д-р Георгиева не е хабилитирано лице, допълниха от болницата.

Обявен е конкурсът за заемане на длъжността началник на клиниката. До заемане на длъжността, тя ще бъде изпълнявана от доц. Емил Кържин.