Високо текучество на кадри, лекари без сертификат, които са оперирали с робота "Да Винчи" и липса на ясни правила за определяне на възнагражденията в болницата. Това са основните нарушения, които е установила проверката на Министерство на здравеопазването в "Майчин дом", съобщи Clinica.bg

Инспекцията бе назначена от бившия вече министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова и обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. заедно с проверки и в други болници. Резултатите са изпратени от д-р Асен Меджидиев в Агенцията за държавна финансова инспекция.

Одитният доклад на МЗ показва, че на фона на повечето държавни болници, "Майчин дом" е в добро финансово състояние. Приходите през миналата година на лечебното заведение са били 25.8 млн., а задълженията - 9.57 млн. лв., но просрочени дългове няма. Броят на преминалите пациенти през болницата през 2021 г. съвсем слабо се е понижил. Те са били 12 438 или с 2% по-малко в сравнение с предходната година. 

Един от най-големите констатирани проблеми в най-голямата АГ болница в страната обаче е голямото текучество на кадри. В края на 2020 г. в болницата са работели 555 служители, като през годината са напуснали 106 души. От тях само трима са излезли в пенсия, а девет са били с прекратени договори след срок за изпитване, пише в одитния доклад. 53% от напусналите са били различни медицински кадри. Коефициентът на текучество е бил 19% при считани за нормални 5%, заключват одитиращите. 

Аналогична е ситуацията през миналата година.

Към 31 декември 2021 г. в болницата е имало 554 служители, като 94 са напуснали през годината. От тях само трима са пенсионирани, а един е бил със срок на изпитване. От всички напуснали отново половината - 47%, са били медицински специалисти. Коефициент на текучество е бил 17%, заключват одитиращите. До 31 май тази година напусналите са били 28.

Друго сериозно нарушение е открито при експлоатацията на робота "Да Винчи". С него са работили 19 лекари според представените документи от болницата. Едва трима от тях обаче са имали нужните сертификати - проф. Иван Костов, д-р Радко Тоцев и д-р Наталия Петракиева.

Одитиращите констатират още, че през миналата година в "Майчин дом" част от специалистите получават по-ниски заплати от заложените прагове в колективния трудов договор. Така например при заложен праг от 1400 лв. за лекар с две специалности, в болницата заплатите са били между 964-1200 лв. Освен това във вътрешните правила за разпределение на средствата няма ясно разписано какъв процент от приходите трябва да отива за заплати, не е ясно и как се оценява "сложността и тежестта на труда", които играят роля при разпределението на допълнителните материални възнаграждения от преките ръководители на персонала.

В същото време директорът проф. Иван Костов е получил общо 511 000 лева за периода от 1 януари 2020 до 31 май 2022 г., като те са формирани от заплатата му за управление в размер на 181 000 лв., допълнителни приходи от 154 000 лв., приходи от избор на екип и работата му като лекар - 214 000 лева и от платени услуги - 208 000 лева.

Одиторите констатират, че по друг договор за консултантски услуги с Медицинския център на "Майчин дом" за същия период проф. Костов е изработил 948 000 лв. Сумата, която му е била изплатена е 51% от всички 1.8 млн. лв., които са били разпределени сред работещите по граждански договори в центъра.