Медици от Акушеро-гинекологичната болница "Майчин дом" се готвят за протест следващата седмица, организиран от синдикат "Защита". Това съобщиха от синдиката. Протестът е в защита на трудовите и гражданските права.

Директорът на болницата оказва системен тормоз над работещите, каза Красимир Митов, председател на синдиката, цитиран от БТА. По думите му, работещите в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) са заявили, че "ако тормозът продължи, цялата клиника от 40 човека подава оставка".

Митов посочи още, че освен оказвания тормоз, директорът на "Майчин дом" "не допуска да има синдикати, не желае да има Колективен трудов договор (КТД) и който дръзне да тръгне срещу него, веднага бива привикван със заплахи за уволнение". Друга причина за протеста е отстраняването на и.д. началника на клиниката - д-р Елена Георгиева, каза още Митов.

Д-р Георгиева е заявила, че пред екипа ѝ е бил представен лекар - д-р Емил Кържин, анестезиолог във Военномедицинска академия, който ще бъде новият началник на клиниката. По думите ѝ той няма никакъв опит с родилки, което би застрашило работата на клиниката.

Този лекар не се е явявал на конкурс, каза още д-р Георгиева и посочи, че досега е имало два конкурса, в които единственият участник е била тя, но е получила отказ за допускане с обяснението, че не е хабилитирано лице.

Д-р Георгиева допълни, че работещите в клиниката са изпратили сигнал до Министерството на здравеопазването за административни нарушения, извършвани две години.

В отговор от "Майчин дом" до БТА се посочва, че протестът е иницииран от малка група медици от КАИЛ заради несъгласие с промяната на заемането на временно изпълняващ длъжността началник на клиниката. "Под никаква форма работата на клиниката от страна на ръководството не е възпрепятствана и не е оказван тормоз".

Напрежение сред колектива на КАИЛ се нагнетява от д-р Георгиева, която "не желае да се съобрази със законовите изисквания и разпространява неверни твърдения за предстоящи уволнения в структурата, каквито изобщо не се предвиждат и никога не са коментирани. В момента тя инициира предприемането на протестни действия под формата на синдикална дейност", се допълва в отговора от болницата.

Според разпоредбите на Закона за лечебните заведения началник на клиника може да бъде лекар - хабилитирано лице, с призната медицинска специалност по профила на клиниката и трудов договор, допълниха от "Майчин дом". Д-р Георгиева не е хабилитирано лице, се посочва още в отговора.

Д-р Георгиева вече не е "част от екипа на КАИЛ, след като в периода от 12.05.2023 г. до 18.05.2023 г. при четири отправени покани тя категорично отказа да подпише допълнително споразумение за длъжността "лекар, специалист по анестезиология и интензивно лечение" и да продължи да работи в "Майчин дом".

Предстои обявяването на нова конкурсна процедура за началник на клиниката. Предприетите от ръководството на лечебното заведение действия за назначаването на доц. Емил Кържин за временно изпълняващ длъжността началник на КАИЛ са продиктувани от обезпокоително дългия период, в който длъжността се заема от лице, непритежаващо изискуемия от закона ценз, добавиха от болницата. От ръководството на "Майчин дом" изразяват желание да се запази настоящият състав на работещите в КАИЛ.

До момента не е сключван Колективен трудов договор , тъй като досега не е проявявана инициатива от синдикална организация на ниво предприятие за сключването му, посочиха от болницата. Всички договорености в КТД за отрасъл "Здравеопазване" са въведени спрямо персонала на болницата, включително основни заплати, допълнителни отпуски, допълнителни възнаграждения за труд, на нива от нормативно установените, предвидени за нивото на "Майчин дом", посочиха от лечебното заведение.