Омбудсманът Мая Манолова съобщи, че един от вариантите на финансова обосновка на законопроекта за личната помощ изисква допълнително сто милиона лева над парите, които се отделят за хората с увреждания. По думите й това е най-приемливият за всички страни. Манолова каза това по време на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания в Министерския съвет.

Това е максимумът, който може да бъде употребен през следващите години, защото проектът обхваща 77 хиляди и 104 души, които имат право на чужда помощ, каза Манолова. Според нея тези пари са възможният таван на необходимия ресурс, но през следващата година ще бъдат нужни една малка част от тях.

Участниците в заседанието обсъждат проекта на Закон за личната помощ, внесен от омбудсмана Мая Манолова.

Манолова припомни, че в момента добавката за чужда помощ е 90 лева. Според законопроекта личната помощ ще се дава според реалните потребности и ще стане устойчива държавна политика, а критериите ще са единни за цялата страна, каза Манолова. Хората с увреждания ще могат да избират асистента.

Бисер Петков припомни, че на 12 юни омбудсманът депозира в социалното министерство проект на закон за личната помощ с мотиви и оценка на въздействието , както и придружително писмо с искането да има заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Същото искане е постъпило от синдикатите и работодателите, като предложението на социалните партньори е било да бъдат поканени и представители на протестиращите майки на деца с увреждания. Заради тези искания форматът на съвета днес е по-разширен.

Темата предизвика силен обществен интерес и по тази причина заседанието се провежда в Министерския съвет, отбеляза Бисер Петков.

Законопроектът за личната помощ не засяга, а подкрепя правата на всички хора с увреждания , заяви омбудсманът Мая Манолова. По думите й тя като омбудсман защитава правата на всички хора с увреждания и няма да позволи да бъдат засегнати правата на нито една група хора, на нито един човек с увреждане.

Манолова обясни, че законопроектът се подготвя повече от една година.