Всяка седмица лабораториите, определени със заповед на министъра за провеждане на PCR изследване, трябва да изпращат в Националната референтна лаборатория "Грип и остри респираторни заболявания" на Националния център по заразни и паразитни болести най-малко 10% от положителните проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране.

Това разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена днес, 22 юни.

В нея са посочени и изискванията към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране.

Секвенирането е метод, чрез който се изследва точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, делеции или дупликации, както и различни "здрави" варианти на един ген.

Как се стигна до тази заповед

На 21 април УМБАЛ "Д-р Георги Странски" изпраща 20 случайно подбрани проби за секвениране в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Сред пробите е и тази на мъж, заразен с "Делта" варианта на COVID-19. Тя е секвенирана на 5 май, като данните веднага са депозирани в международната генна банка GISAID. До 16 юни не е установено, че при тази проба се касае за B.1.617.2 (Делта) вариант. Повторен анализ установява, че се касае за Делта вариант, или т. нар. индийски вариант на коронавируса, съобщи на МЗ на 17 юни.

Във връзка с това министерството възложи на НЦЗПБ да създаде такава процедура по набиране и анализ на пробите, която в най-кратки срокове да установява новите варианти на коронавирусната инфекция с цел превенция и защита на здравето на хората и предприемане на своевременни мерки в тази посока.