Прекратяване на договора с БНР в началото на миналата година възпрепятства излъчването на музика от репертоара на сдружението в ефира на Радиото.

В решението на КЗК се казва, че с тези си действия Сдружението за колективно управление на авторски права ”Музикаутор” „може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите“, съобщават от БНР.

В него се посочва още, че необоснованото прекратяване на договорните отношения с БНР препятства осъществяваната от Радиото дейност. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Предмет на проучване в производството на КЗК е поведението на ”Музикаутор” във връзка с прекратяване на договора с БНР от 19 декември 2011 г. за разрешаване използването на музикални и литературни произведения по радио.

Договорът беше прекратен от 1 януари 2017 г., заради което за БНР последва невъзможност да използва в програмите си репертоара на Сдружението. КЗК прави извод, че прекратяването на действащия договор е начин за постигане на исканите от ”Музикаутор” условия за определяне размера на дължимите му лицензионни възнаграждения.

Чрез прекратяването на договора с БНР ”Музикаутор”, като предприятие с господстващо положение, лишава Националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара.