Коронарографията е инвазивно изследване, което се извършва от интервенционални кардиолози с цел да се оцени състоянието на сърдечните коронарни артерии. Благодарение на това изследване днес може да се прави превенция на големи сърдечносъдови събития, чрез които се съхранява не само живота, но и неговото качество.

Но нужно ли е всяко сърдечно оплакване да води до коронарография?

Естествено, краткият отговор е не. Както и не всяка коронарография води до стентиране. Преди години сериозно се постави под въпрос прекомерното използване на инвазивното изследване, след като се появиха в публичното пространство серия от случаи, засегнати от усложнения. Благодарение на коронарографията обаче хиляди българи отложиха или избегнаха инфаркта. Заговори се за ненужно поставяне на стентове, но докато не се разглеждат случаите в тяхната конкретика, дали една процедура е била необходима или не остава в областта на спекулативното говорене. Ако по време на коронарографията се установи значително стеснение или блокада в коронарната артерия, инвазивния кардиолог може да реши да извърши стентиране (балонна дилатация с поставяне на стент) в същата процедура. В такъв случай, балонът със стента се вмъква през същата артерия, чрез която е бил поставен катетърът по време на коронарографията. Извършването на двете процедури (втората по ясни индикации) не само пестят време и ресурс, но облекчават симптомите на пациента, възстановявайки кръвния поток, предотвратяват евентуални повторни стенози и с това подобряват и прогнозата.

Индикации за извършване на коронарография

- Симптоми на коронарна артериална болест, ако симптомите не могат да се контролират добре с медикаменти, така че пациента да се чувства и живее комфортно. Това включва болка или дискомфорт в гърдите, наречена стенокардия (ангина пекторис или популярната "гръдна жаба"), която може да се разпространи към шията, раменете и ръцете, и се появява по време на физическо натоварване или стрес.

- Необясними симптоми от сърдечен произход, като необичайна умора, задух или ритъмни нарушения (прескачания на сърцето), които не могат да бъдат обяснени с други причини и стандартните методи на изследване не показват причината за тях.

- Преживян инфаркт на миокарда или други сърдечни събития, особено в първия месец след възникване на инфаркта.

Каква е връзката между Исхемичната болест на сърцето и Коронарната болест?

За уточняване на тези диагностични термини и какво се крие зад тях, разговарям с проф. д-р Добрин Василев, председател на Дружеството по интервенционална кардиология и медицински директор на СБАЛК "Медика Кор" - Русе.

"Исхемичната болест на сърцето (ИБС) и коронарната болест (КБ) са две тясно свързани състояния, които засягат сърцето.

Коронарната болест е общ термин, който обхваща състоянието на намалена пропускливост на коронарните артерии, които снабдяват сърцето с кръв и кислород. Тази намалена пропускливост може да се дължи на натрупване на плаки върху стените на артериите, което води до стенози или пълно запушване на съдовете, хранещи сърцето. КБ може да е причина и за недостиг на кислород в сърдечния мускул и да доведе до ангина (стенокардия) или инфаркт. Тя може да се развие прогресивно и да доведе до структурни промени в артериите, които да доведат до недостатъчно снабдяване на сърдечния мускул с кислород и хранителни вещества, което се проявява като симптоми на ИБС. Коронарната болест всъщност се явява основния патологичен процес, който води до изява на ИБС. ИБС е доста по-широко понятие и обхваща в себе си коронарната болест. На практика всички причини, които водят до намален кръвоток към сърдечния мускул и са свързани с хранещата съдова система влизат в понятието ИБС.

Това означава ли, че ИБС е авансирала коронарна болест?

ИБС е по-голямото заболяване, което обхваща и коронарната болест. Съвременното разбиране е, че КБ се отнася за атеросклеротичното стеснение на епикардните съдове (съдовете, разположени по повърхността на сърцето и до голяма степен видими при коронарография). Атеросклерозата на епикардните коронарни съдове е коронарната болест на сърцето. ИБС е по-широко понятие и засяга и нарушенията на микроциркулацията - съдовете разположени в сърдечния мускул и които по принцип НЕ се засягат от атеросклеротичния процес. Това не значи, че те не претърпяват сериозни морфологични процеси, част от които свързани с развитието на коронарната атеросклероза. Тези малки съдове в сърдечния мускул са чувствителни на различни стимули и могат да доведат до истинска стенокардия и дори миокарден инфаркт, без при това да има засягане на големите съдове. Различаването на причината на практика може да стане единствено с провеждане на коронарна артериография.

Всяка гръдна болка ли е стенокардия?

Не. Стенокардията има три характеристики (ретростернален дискомфорт, с характерна локализация и ирадиация, провокиран от стрес и преминаващ до 5-10 минути след премахване на усилието или приложение на нитроглицерин). Липсата на една характеристика се означава като атипична ангина, а при липса на 2 характеристики - като нестенокардна гръдна болка. Трябва да се отбележи, че наличието на типична стенокардия не е равнозначно на ИБС или КБ. Например, при стенозиране на аортната клапа, поради затрудненото изтласкване на кръвта към аортата, може да има типична стенокардна симптоматика, без наличие на КБ."

Крие ли рискове коронарографията?

Като всяка инвазивна процедура и коронарографията крие своите рискове, макар с времето и опита те да се срещат все по-рядко. Това най-често са:

Алергични реакции: В редки случаи се появяват алергични реакции към конрастното вещество, което се използва по време на процедурата - сърбеж, обрив и изключително рядко - анафилактичен шок.

Контраст-индуцираната нефропатия (КИН) е едно от сериозните усложнения, предизвикано от въздействието на контрастната материя върху бъбреците. Състоянието се развива 3-7 дни след изследването и често може да се пропусне.

Сърдечни усложнения могат да се случат при вече налична тежка сърдечна или ритъмна патология, или когато процедурата се извършва по време на спешно състояние, причинено от инфаркт и др.

Хематом или възпаление на мястото на пункция може да причини болка или инфекция.

Нараняване или нарушаване на артериалната стена, което може да причини спешна интервенция - байпас или стентиране.

Последните два риска до голяма степен са свързани с компетенцията и експертизата на оператора. Но не само за това е важно коронарографията да се извършва в специализирани центрове, в които такива процедури се провеждат рутинно.

Извършването на процедури като коронарография в специализирани центрове е от решаващо значение за предоставяне на качествена и безопасна медицинска грижа. Базата, която разполага с медицински експерти, съвременно оборудване и всички необходими ресурси, които осигуряват успешното провеждане на процедурата и наблюдение на пациентите, е от основно значение за последващия им здравословен статус.

Специализираните клиники, които редовно извършват коронарографии и други подобни процедури, разполагат с опитен и висококвалифициран медицински персонал. Те имат дългогодишен опит и експертиза в диагностицирането и лечението на сърдечносъдови заболявания. Това увеличава шанса за успешно изпълнение на процедурата и намалява риска от усложнения.

От друга страна, специализираните клиники разполагат с необходимата инфраструктура и високотехнологично оборудване за провеждане на коронарографии и други сложни процедури. Това включва съвременни рентгенови апарати, специализирани работни лаборатории и медицинска техника.

Екипната работа в извършването на инвазивни изследвания като коронарография е от съществено значение. В специализираните клиники има изградена ясна и тясна координация между различните специалисти, включени в процедурата - кардиолози, рентгенолози, медицински сестри и др. Синхронизираната работа на екипа гарантира високото качество на изпълнението на процедурата и безопасността на пациентите. По-добре е организирана и следпроцедурната грижа за пациента - наблюдение, консултации, необходими изследвания. Това е от съществено значение за успеваемостта на лечението и има пряка връзка с психо-емоционалното здраве на пациентите.