Темата е изтеглена от кандидат-студентката от София Минка Георгиева. Изтеглени са и две контролни теми, по които обаче кандидатите не могат да пишат. Те са "По-високо, по-бързо, по-силно" и "Хубава си, моя горо".

Изпитът е от 9.00 ч. и продължава четири астрономически часа. За него предварително желание за участие са заявили 882 кандидат-студенти. Писменият изпит по журналистика е за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация - "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване". Изпитът цели да провери способността на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоени в средното училище. Оценяват се още езиковата и общата култура на кандидатите, посочват от СУ.

От 14.00 ч. в СУ е кандидатстудентският изпит по философия и социални науки. За него са се записали 218 кандидат-студенти, съобщиха за БТА от висшето училище. Предварителната кандидатстудентска изпитна кампания в Софийския университет се състоя през март и април.