Министър Московски отчете, че до момента са положени 1 500 стоманобетонни траверси и голям обем скална маса за укрепването на водоема, което е дало добър резултат и положената основа е устояла на обилните валежи през изминалата седмица.

"Благодаря на специалистите от ДП "Транспортно строителство и възстановяване“ за професионално изпълнената работа. Имам гаранция, че ще си изпълнят поетия ангажимент в определения срок от 90 дена“, заяви още министър Московски.

Министър Николай Нанков съобщи, че към момента дигата към язовирната стена е обезопасена и вече се работи по преливника, което ще осигури нормалната проводимост на водните количества.

"Убеден съм, че с язовир "Рогозен 1“ всички проблеми ще останат на заден план и ще започне спешна работа и по язовир "Бързина“, добави министър Нанков.

Язовирът преля заради бързото снеготопене преди месец и беше доразрушен преливникът на водоема, с което бяха застрашени от наводнение хората от населените места под язовира и поречието на река Скът. Правителството спешно отпусна за авариен ремонт на яз. "Рогозен-1" и намиращия се под него яз. "Бързина" 3 милиона лева.

Сега на аварийния обект работят екипи на държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министър Ивайло Московски посочи, че е доволен от видяното на място. По думите му вече са положени 1 500 железобетонни траверси и са изсипани около 2000 куб. метри земно-скална маса. Избраната технология е добра, след като миналата седмица нивото на язовира отново рязко се е покачило и е започнало преливане през повреденото съоръжение, но вече поставените траверси и насипки от инертни материали са издържали, обясни той.

Министър Николай Нанков също посочи, че е доволен от работата на строителите. Той допълни, че ще бъдат спазени сроковете за изграждане на ново корито на преливника в рамките на 90 дни. В този срок в повреденото съоръжение трябва да бъдат вложени 15 хиляди траверски, дарение от транспортното министерство, и около 30 000 кубически метри инертни материали.

Министър Нанков отбеляза, че продължава и източването на язовира през монтираните четири сифона.
След завършване на обекта на яз. "Рогозен-1" ще започне възстановяването на язовирната стена на "Бързина". Стената е силно компрометирана, защото през 2007 г. е правен опит да бъде взривявана, припомни той. С остатъчният ресурс от отпуснатите от правителството средства ще се почисти речното корито под язовирните стени и ще се ремонтира основният изпускател на яз. "Рогозен-1".

Министърът на регионалното развитие и благоустройството каза, че очаква утре правителството да приеме измененията на закона за водите, подготвени от работна група под ръководството на вицепремиерът Валери Симеонов. Промените предвиждат създаването на специализирано държавно звено, което да контролира състоянието на водоемите и да работи за тяхното поддържане, след като бъдат предадени от общините на държавата.