Над 90 процента от анкетираните смятат, че образованието и здравеопазването трябва да са напълно безплатни.

86% смятат, че държавата трябва да гарантира минимален доход на всеки човек и че е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи.

Българинът изисква сериозна роля на държавата в живота си, но въпреки това не е склонен срещу това да се повишават данъците, коментира Димитър Ганев от "Тренд", цитиран от БТА.

Според 60% данъците трябва да се намалят, макар да остават по-малко пари за социални помощи и услуги, а 25 процента са на мнение, че държавата трябва да повиши данъците, за да дава повече пари за социални помощи и услуги.

На богатството в България се гледа с недоверие. 68 на сто от всички българи са на мнение, че всички милионери са натрупали богатството си по незаконен път, като само 21 процента не смятат така. 66% не са съгласни с твърдението, че в България можеш да станеш богат по честен път, а 27 на сто са на обратната позиция.

При разбивката по възраст се отчита малко по-различна картина при младите, но и при тях малко повече от половината имат недоверие към честното забогатяване.

Според 69 на сто успехът в България зависи от това кого познаваш, а 24 на сто смятат, че зависи от усърдната работа. 49 на сто не са съгласни, че у нас, ако се трудиш усърдно, можеш да успееш, а 43 на сто са на обратното мнение.

Консервативни възгледи ясно личат сред българите особено в отношението към бежанци, мигранти, еднополови бракове, роми, както и спрямо легализацията на леките наркотици и проституцията, коментират анализаторите.

Българинът остава скептичен към допускането на бежанци, като няма разлика в отношението към бежанците и икономическите мигранти от Близкия Изток. 84 на сто са на позицията, че страната ни не трябва да допуска бежанци на територията си, а 10 процента са на обратното мнение.

И на въпроса за икономически мигранти от Близкия Изток 82 процента отговарят, че страната ни не трябва да ги допуска, а отново 10 процента са на обратната позиция.

Силно консервативно е отношението към еднополовите бракове, както и спрямо възможността хора от един пол да осиновяват деца. Около 75 процента не са съгласни да се разреши на хора от един пол да сключват брак, 17 на сто са съгласни. 77 процента не се съгласяват у нас да бъде разрешено осиновяването на деца от еднополови двойки.

Скептични оставаме към легализацията на марихуаната - 72 на сто не са съгласни да се легализира, както и на проституцията - 69 процента не са съгласни да се легализира. При въпроса за марихуаната има разлика в мненията според възрастта на респондентите.

Въпреки доминиращите консервативни нагласи по тези въпроси, данните относно абортите сочат, че според 77 на сто абортите не трябва да се забраняват, а само 13 процента са за такава забрана.

Отношението към различните малцинствени групи е диференциран. Турците се приемат далеч по-добре от ромите, а отношението към бежанците е по-негативно в сравнение с това към ромите. Под една четвърт от респондентите биха поддържали приятелски отношения с бежанец, докато 69 на сто няма нищо против да имат приятели турци.

Анкетирани са 1004 души между 3 и 10 октомври, като изследването е възложено от Института за дясна политика.