Излязоха резултатите от Националното външно оценяване на четвъртокласниците и от Държавните зрелостни изпити.

Резултатите могат да бъдат видени на https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, каквито децата получиха още преди изпитите. 

Близо 47 000 ученици се явиха на първата матура по български език и литература, а над 46 000 на втория изпит - по профил или професия.

На изпитите от националното външно оценяване по български и математика участваха над 52 000 четвъртокласници.

Заради липсваща диаграма от първия модул в тестовете по български език и литература на някои зрелостници, стана ясно, че всички 12-класници ще получат пълните точки от проблемната задача.

По думите на ресорния министъра Галин Цоков проблемът е засегнал около 200 ученици, но няма как да се определи кои са те, тъй като отговорите на изпита се попълват в отделен лист. 

"Ако присъдим тези 4 точки на всички ученици в дадена класна стая или училище, ще е несправедливо спрямо останалите. Решението е точките да се присъдят на абсолютно всички", посочи Цоков преди дни.