След грешката във въпрос №7 в матурата по Български език и литература на зрелостниците тази година, се оказа, че има грешка и в теста на седмокласниците.

"За втора поредна година задачата за запетаята на изпита по Български език и литература за седмокласниците ще отнеме точки за верен отговор. А един от верните отговори е, че запетаята отделя подчинено изречение", сигнализираха родители на седмокласници в Дир.бг.

От 2016 година тестът по български език и литература за НВО - 7 клас е с обновен вариант. Той включва 25 задачи, част от които са със свободен отговор. За задачите със свободен отговор в ключа с верните отговори експертите от МОН са посочили "възможни отговори". Проверяващите учители поставят точки на съответната задача със свободен отговор само, ако отговорът на ученика съвпада с някой от "възможните отговори", отбелязани в ключа с отговори, независимо дали отговорът е принципно верен. Учителят, който проверява, няма право на лична преценка, макар че е специалист по БЕЛ.

Една от задачите изисква да се обясни за какво служи запетаята. В изречението, което се падна тази година, Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност, запетаята служи, за да отдели подчиненото изречение когато наклонът е по-малък от 20 %. Този отговор - запетаята отделя подчинено/то изречение - е правилен, но няма да се признае от проверяващите, защото не е включен във възможните отговори на МОН през настоящата 2018 година за въпрос 16. Така че на всички ученици, записали този отговор, ще се отнемат 2 точки.

Парадоксален е стандартът на експертите от МОН, който задават по отношение на верните отговорите, отнасящи се до основна тема по български език в седми клас - пунктуация на сложното изречение.

През миналата 2017 година на задачата, свързана със запетаята в сложното изречение, задача 13, експертите дават два варианта за отговор - отделя подчинено изречение /отделя подчинено определително изречение - като единствените правилни за въпроса "За какво служи първата запетая в изречението Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита". Учениците, които бяха отговорили, че запетаята отделя главно от подчинено изречение, загубиха по две точки, макар че бяха взели правилното решение.

Особено ако се има предвид тестът от 2016 година, в който отговорите на МОН на въпроса за запетаята /задача 13/ - "Каква е функцията на първата запетая в изречението Във връзка с това се е съхранила традицията, според която домашно изпеченият хляб се разчупва, а не се реже", са -  отделя подчинено определително изречение / отделя подчинено изречение / отделя главно от подчинено изречение.

И в трите изречения въпросната запетая отделя подчинено изречение, но през 2017 г. по две точки не получиха седмокласниците, които включиха в отговора си и главното изречение, а през 2018 година пак главното изречение е на път да отнеме неправомерно по две точки на кандидат-гимназистите, но защото не фигурира в отговорите им. За втора поредна година задачата за запетаята ще отнеме точки за верен отговор. А един от верните отговори е, че запетаята отделя подчинено изречение.

Ако разгледате от учебника по Български език за 7 клас, ще видите, че правилата за запетаята се отнасят за подчинените изречения. В Официален правописен речник на българския език от 2012 година, последния издаден от Българската академия на науките, можем да прочетем следното: "В сложното изречение запетаята служи за отделяне на простите изречения в състава му" (с. 78).

Проблемът не е в граматиката, проблемът е, че експертите на МОН поставят рамка, която с лека ръка отнема 2 точки, категорични са разгневените родители на седмокласници

Утре ще бъде внесена и жалба в Министерство на образованието на науката с настояване при възможните отговори на въпрос 16 от тази учебна година да бъде включен и отговорът запетаята отделя подчинено/то изречение.