Мартин Ангелов Божанов е сменил само единния си граждански номер, но не и името. Това става ясно от предоставената от ГРАО информация, с която дирекцията разполага. 

От дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" посочват, че публикува информацията заради високия обществен интерес. 

По акт за раждане Мартин Ангелов Божанов е роден на 21 март 1973 г. В Акта му за раждане е записано, че съобщението до общината е от 22 март 1973 г.

Лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично единен граждански номер (ЕГН), уточняват от МРРБ. Системата с ЕГН е въведена през 1977 г. Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на Единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки.

Съгласно електронния регистър на населението - Национална база данни "Население", за лицето Мартин Ангелов Божанов има следната информация: До 01.03.1999 г. лицето е било с ЕГН 730322ХХХХ, след което ЕГН му е променен на ЕГН 730321ХХХХ. Няма данни името (собствено, бащино или фамилно) на лицето да е променяно.

От ГРАО припомнят, че ЕГН се състои от десет цифри. Първите шест цифри показват датата на раждане на лицето, деветата цифра обозначава пола на лицето - тя е четна за мъж и нечетна за жена. При смяна на ЕГН последните четири цифри са контролни и се сменят служебно. Това е причината последните пет цифри от ЕГН на Мартин Ангелов Божанов да са променени.

Проверката на ГРАО е установила, че още през 1992 г. в актовете по гражданско състояние във връзка със сключен граждански брак и раждането на наследник, Мартин Ангелов Божанов е записан с ЕГН 730321ХХХХ. Той има сключени общо четири граждански брака и регистрирани три развода с ЕГН 730321ХХХХ. ГРАО не разполага със съдебно решение с мотиви за промяна на ЕГН на лицето Мартин Ангелов Божанов.

Процедурата по промяна на ЕГН започва след получаване на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол на лицето или когато длъжностното лице в общинската администрация при изпълнение на задълженията си, установи несъответствие между датата на раждане, вписана в акта за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола. Заявления за услуги по гражданско състояние се подават и получават от общинските администрации, а не от ГРАО.

Причините за смяна на ЕГН могат да бъдат несъответствие между датата на раждане на лицето, вписана в акта му за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола, вписан в акта му за раждане, и пола, съдържащ се в неговия единен граждански номер. В Регистър на населението - Национална база данни "Население", има запис за 94 452 лица с коригиран ЕГН (сменен ЕГН на лицето) към 09.02.2024 г.

Към момента служители на МВР не са извършвали проверка на място в ГРАО по изясняване на наличната фактология за Мартин Ангелов Божанов, съобщават още от МРРБ.

По-рано ресорният министър Андрей Цеков коментира, че не е необичайна новина, че има хора с променено ЕГН: 

"Промяната на ЕГН обикновено става въз основа на съдебен акт. Даже винаги въз основа на съдебен акт и това става по реда на охранителните производства за установяване на факти по Граждански процесуалния кодекс. За съжаление този тип исково производство, особено в годините преди присъединяването на България към ЕС, беше използвано основно за преодоляване на черни печати в паспортите за хора, които работеха нелегално. Тоест използвана е била съдебната система чрез този иск за установяване на факти да се променя рождена дата. Става относително просто - водят се няколко свидетели, които да свидетелстват, че лицето се е родило не на първи, а на втори например. Променя се след това ЕГН-то и лицето получава абсолютно нови лични данни".

Министърът заяви и че ще трябва да се види кой е този съд, който е сменил ЕГН-то на Божанов и на базата на какви доказателства е извършил тази промяна. Цеков говори пред журналисти в Смолян.