Първите оценки за санкциите "Магнитски" и за служебния кабинет като цяло са позитивни. Българското общество запазва почти единодушната си оценка срещу компромиси със Северна Македония. Това сочат данните от независим, актуален, телефонен сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен между 14 и 16 юни сред 890 пълнолетни българи. Изследването е възложено и финансирано от "Галъп интернешънъл Болкан".

Санкциите "Магнитски" се одобряват, макар и да няма особена обществена запознатост. 49,2% одобряват, а 31,6% не одобряват.

Снимка: Галъп

Първата оценка за служебното правителство е позитивна: 58% казват, че го одобряват, а 33,2% не го одобряват. Отношението към отминалото управление на ГЕРБ е сдържано и по-скоро негативно. 7,1% смятат, че то е напълно успешно, 19,8% - по-скоро успешно, 22,0% - нито успешно, нито неуспешно, 22,8% - по-скоро неуспешно, а 26,9% - напълно неуспешно.

Снимка: Галъп

70% са против отстъпки пред Северна Македония, на противоположното мнение са 19,3%. Останалите се колебаят.

Изследването е възложено, проведено и финансирано от "Галъп интернешънъл Болкан"