Върховният административен съд отмени заповедта на директора на областната Дирекция по безопасност на храните в Ямбол за унищожаване на животните в овцефермата на Ана Петрова в град Болярово, както и заличаване на обекта от регистрите.

През лятото на 2018 година, в крайграничната община Болярово бяха констатирани огнища на чума по дребните преживни животни. Като мярка срещу разпространението на заболяването бяха унищожени над 3300 овце и кози. В стадото на Ана Петрова също бяха регистрирани положителни проби при две от овцете й, но тя и съпругът й оспориха резултатите и отказаха да допуснат ветеринарите, за да умъртвят всичките им над 200 животни.

На 10 октомври 2018 година директорът на Областната агенция по безопасност на храните издаде заповед за заличаване на обекта от регистрите и умъртвяване на животните. Заповедта беше оспорена в съда, а окончателното решение излезе днес.

Съдът подкрепи правотата на Ана Петрова и отмени заповедта на директора на Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол за избиване на животните и заличаване на стопанството.

Според решението на съда, което не подлежи на обжалване, в разглеждания казус липсват убедителни доказателства за степента на разпространение на болестта в региона. Не се били предоставени и безспорни данни, че наистина животните на Петрова са били болни, а към днешна дата стадото ѝ е в добро здравословно състояние. Отглежданите тогава 203 овце са живи, включително посочените "две овце с установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума", пише в мотивите на съда.

Мотивите на съда за отхвърлянето на заповедта на БАБХ са, че не са установени груби нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност от страна на стопаните, а ветеринарите не са представили точни данни за броя на заболелите животни в стадото.

Бунтът в Странджа срещу унищожаване на поминъка им

Масовото унищожаване на овце и кози в Ямболско през лятото на 2018 г. заради чума по дребните преживни животни провокира редица протести в община Болярово, стигна се дори до пътни блокади, а премиерът Бойко Борисов обяви едноименното село за "червено" и го даде като пример за паралелна държава заради недопускането на ветеринари да умъртвят животните.

Сред хората, които отказа да се подчинят на заповедите за избиване на дребния добитък, беше и Ана Петрова от Болярово. Тя, съпругът ѝ и доброволци на няколко пъти блокираха достъпа на ветеринарите до фермата.

Темата достигна и до парламента. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отиде да се срещне със стопаните и с доброволците, които охраняваха стадата. В същото време премиерът Бойко Борисов заяви, че бил умилен от снимките на опозиционерката с чумави козички. От извънпарламентарни партии призоваха хората да не се поддават на устните заповеди да колят животните си и за оставка на шефа на БАБХ. А от ЕК заявиха, че готвят нови санкции срещу страната ни заради бойкота да бъдат унищожени частните стада.

На 19 януари 2019 г. стадото на Ана Петрова от Болярово бе заличено юридически от експертите в София.

Петрова заведе дело пред Административния съд в Ямбол срещу действията на БАБХ. Сред мотивите за несъстоятелността на заповедта бяха, че шест месеца след двете проби за чума в стадото ѝ нито едно животно не е умряло, а дори са се родили 70 агнета. Докато вървяха съдебните спорове фермата бе юридически заличена и бяха издадени няколко заповеди за избиването на животните ѝ.

Съдът: Няма доказателство за чума

В решението си от 17 юни, съдът посочва, че "анализът на доказателствата по делото през призмата на изложените от административния орган фактически основания за произнасянето на заповедта опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето на хора и животни в процесния животновъден обект".

Според съдебния състав не е имало фактическо основание за издаване на заповедта за заличаване на стопанството на Петрова и затова нейната жалба срещу това е основателна.

Миналата година съдът в Елхово отмени наложената от агенцията по храните глоба на Петрова от 1900 лв. заради отказа да допусне ветеринарите да избият стадото, а сега и Върховният административен съд се произнася в полза на фермерката.