Европейската комисия (ЕК) инвестира в таланта на жените и техните умения. Това каза еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали по време на тазгодишната конференция на сдружение "Дамски форум" в София, под надслов "Силата на разнообразието: да променим стереотипите". 

Това е 15-тата годишнина на събитието и специалното участие в него взе еврокомисар Хелена Дали. Dir.bg е медиен партньор.

Като пример за насърчаването на таланта на жените еврокомисарят посочи мерки, заложени в стратегията за равенство на половете, предаде БТА. В рамките на тази стратегия Комисията създаде цялостен набор от политически мерки, които осигуряват перспектива за равенство във всички области на политиката на Европейския съюз (ЕС) и програми за финансиране, посочи тя.

По думите ѝ директивата на ЕС за баланса на половете в корпоративните управленски съвети е ключова за законодателството, насочено към преодоляване на недостига на жени на ръководни позиции. Също така, за да подкрепяме жените в предприемачеството, финансираме проекти, за да насърчим жените да стават основатели на стартъпи и да подобрим достъпа до менторство и професионални мрежи, посочи Дали. Също така финансираме WeGate - европейска онлайн платформа, която помага създаването на възможности за жените да правят бизнес, да разширяват своите професионални мрежи и да се учат от ментори и връстници как да постигат своя пълен потенциал. Също така сме имплементирали мерки за противопоставяне на стереотипите и сегрегацията по пол, да се осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот и да се преодолее разликата в заплащането на мъжете и жените, добави тя.

Хелена Дали обясни, че политиката за разнообразието помага да се преформатира наративът и допринася за отключването на автентичния потенциал и креативност, докато се увеличава чувството за принадлежност на тези, които преди това са били изключени. Това е валидно както когато се говори за икономическо овластяване на жените, както и подобряване на предприемаческите качества на жените, изтъкна тя.

Днес, в Европейския съюз, жените представляват 46 % от работещите - 40 % от инженерите и учените, 33 % от членовете на управителните съвети на големите компании, 16 % от взимащите решения в медийните организации, 14,8 % от основателите на стартъпии, 8 % изпълнителни директори, посочи Дали. По думите ѝ в България жените на мениджърски позиции са над 40 %. Тя изтъкна, че това е една от най-добре представящите се страни в ЕС. На ниво изпълнителен директор този дял спада до 13 %, а при членовете на управителния съвет той е малко по-висок - 18 %. Същевременно по-малко от 25 % от депутатите в националния парламент са жени. Тези цифри показват дисбаланс на жените в различните сектори на пазара на труда, както и на различните нива на управление, каза още Дали.

Трябва да предизвикаме и да се приспособим към неравномерното представителство и участие на жените и нашите отношения към стереотипите, както и към липсата на промотиране на женски ролеви модели, посочи още тя.

Снимка: БТА