Демографската криза, специфична за България особеност, изисква вземането на системни, на цялостни мерки. Ясно е, че демографската промяна, пречупването на отрицателните тенденции, изисква системна, хоризонтална политика, която засяга всички сектори, в това число ресорен, постоянно действащ вицепремиер. Това мнение изрази евродепутатът от групата на Прогресивния Алианс на социалистите и демократите Сергей Станишев по време на провеждащата се днес конференция на сдружение "Дамски форум" в София, под надслов "Силата на разнообразието: да променим стереотипите".

Това е 15-ата годишнина на събитието и специалното участие в него взе еврокомисар Хелена Дали.

Dir.bg е медиен партньор.

"Има и мерки, които могат да дадат конкретни, сравнително бързи резултати за промяна на тази тенденция и тук акцентирам върху третия аспект в стратегията на Европейската комисия - образованието и здравеопазването", посочи още Станишев.

В България, по думите му, има 150 000 двойки, които искат, но не могат да имат деца, заради здравни проблеми. По думите му инвитрото решава проблема частично. "Ето защо трябва да имаме политики за профилактика на репродуктивното здраве както на жените, но така и на мъжете, които липсват в пътеките на Националната здравноосигурителна каса", посочи Сергей Станишев, обръщайки внимание на тревожния факт, че здравните репродуктивни проблеми вече се проявяват на 25-годишна възраст.

Равноправието на жените е вторият аспект във възраст около 50 години. "Това вероятно са най-продуктивните години за един човек, за една жена", каза той. "Но наред с това има един стъклен таван в България, когато жените не могат да стигнат дори до интервю при кандидатстване на работа", допълни евродепутатът.

Сергей Станишев се обяви за широкото прилагане на Директивата за баланса между половете в управителните съвети на дружествата, определяйки като частичен успеха ако законодателството се ограничи до големите, публично-търгувани български компании на Българска фондова борса.

Българският евродепутат изрази открито своята благодарност за свършеното от еврокомисар Хелена Дали, която е първият член на ЕК с ресор "равнопоставеност" и извоюваните територии от нея. Като един от най-големите успехи на комисар Дали, Станишев изтъкна наличието на Стратегия за равенство на половете.

"Тази стратегия, според мен, има три ключови стълба. Първият е битката с насилието на полова основа. Вторият е икономическото овластяване на жените - това не е само въпрос на справедливост, а е огромна икономическа сила, която сега не се използва с пълен капацитет в момента," изброи той и онагледи казаното със следните цифри - 67 процента от жените са с постоянен трудов договор, а при мъжете делът е от 78 на сто, а разликата при заплащането между половете е около 15 процента. "Третият стълб са пенсиите на жените, които към момента са около 30 процента по-ниски от тези на мъжете. Това се дължи на свръхпредставителността на жените в редица нископлатени професии", допълни Станишев.