Електронната рецепта може да бъде факт до края на годината. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на заседанието на парламентарната Комисия по здравеопазване. По думите му в средата на 2019 год. се очаква да има електронно здравеопазване.

За Министерството на здравеопазването изграждането на националната здравна информационна система е един от основните лостове, с които да се ускори електронното управление в сектора. В момента се работи по изграждането на отделните модули на системата, като всеки един от тях е в различен етап на подготовка.

В отговор на въпрос, свързан с дължимите от НЗОК суми към чуждите здравни фондове, министър Ананиев подчерта, че до края на годината ще бъдат платени 73 млн.лв., а до края на следващата година ще бъдат разплатени всички дължими суми, за които е изтекъл 18-месечният безлихвен срок за плащане.

За липсата на лекари в различни специалности и специализацията на медиците министър Ананиев каза, че наредбата има нужда от промяна и е направен пълен анализ на човешките ресурси в системата.

"Направен е пълен анализ на проблема, свързан с човешките ресурси в системата на здравеопазването. След като установим потребностите от кадри, ще предложа на Министерския съвет обучението, квалификацията, преквалификацията, придобиването на специалност и продължителното обучение за цял живот да бъдат за сметка на държавния бюджет, при условие, че тези хора поемат отговорност за определен период от време да работят на територията на България". Това посочи здравният министър и подчерта, че вече се водят разговори с министъра на финансите това да стане възможно с бюджета за 2019 г.

Надзорният съвет на НЗОК ще обсъжда утре ситуацията с управителя на институцията проф.Камен Плочев, каза още министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Министър Ананиев припомни, че проф.Плочев е уведомил Надзорния съвет, че ще бъде в отпуск по болест още поне 1 месец, като до момента той отсъства повече от 90 дни.

Надзорният съвет има правомощието да предложи на Народното събрание да освободи проф. Плочев от поста "управител".