Министерството на здравеопазването (МЗ) уверява всички работещи в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в страната, че ще получат дължимите увеличения на възнагражденията си, които са в сила от 1 август 2023 г., съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Най-късно до края на месец октомври 2023 г., в зависимост от необходимото технологично време за въвеждане на начисленията във ведомостите, ще бъде изплатено увеличението на работещите в ЦСМП и Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Всички служители в тези структури ще получат накуп разликата до новия размер на работните заплати за август и септември 2023 г.

Според разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2023 г., по централния бюджет за изпълнение на политики в област "Здравеопазване" са одобрени средства в размер на 30 000 000 лв. за увеличение на възнагражденията в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

На заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в отрасъл "Здравеопазване" за обсъждане на правилата за разпределение на основните заплати беше договорено основните възнаграждения в ЦСМП да се увеличат с 22% за всички работещи в системата. За работещите в РЗИ е обсъдено и решено увеличението на индивидуалните работни заплати да е 20 %.

Предстои до края на септември МЗ да внесе за разглеждане в Министерския съвет проект на Постановление за увеличение на възнагражденията на персонала в ЦСМП и РЗИ и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност да се извърши промяна по бюджетите на ЦСМП и РЗИ, посочват от МЗ.

С договореното увеличение - от 22 %, средното увеличение на възнаграждението на лекар в центровете за спешна помощ е с 578 лева, на фелдшер или лекарски асистент - средно с 418 лева, на медицинска сестра - средно с 396 лева, на парамедик - средно с 272 лева, на санитар - средно с 225 лева. Това обясниха на брифинг пред журналисти преди седмица министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков и заместник-министър Бойко Пенков.