В събота е ден за размисъл преди втория тур на изборите за местна власт. Както на първия тур, така и 24 часа преди балотажа и в деня на вота, няма да се допуска политическа агитация, съгласно Изборния кодекс.

Не се разрешава и оповестяването под каквато и да е форма на социологически проучвания до затваряне на изборните секции в неделя.

Според Изборния кодекс е недопустимо също и разпространяването на нови агитационни материали, както и унищожаването на материали, поставени в съответствие със законовите изисквания на местата, определени от кмета на съответната община.

В самия ден на вота и до края на гласуването законодателят у нас е забранил да се поставят в изборните помещения агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети, както и на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която са секциите.

Когато секционната избирателна комисия установи наличие на подобни материали, тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

В местата за гласуване се забранява влизането на въоръжени лица.

Не се разрешава използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване, предвижда Изборният кодекс.

В помощ на желаещите да гласуват Дирекция "Български документи за самоличност" е създала нужната организация за работа, информира МВР.

При произвеждането на втори тур за кметове ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, като издадените за първи тур са невалидни, уточняват от вътрешното ведомство.