Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в деня на изборите, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК).

Събота е т. нар. ден за размисъл преди произвеждането на съответния вот, в случая - преди местните избори. Законът предвижда някои забрани, които важат и за самия изборен ден.

Освен че не се допуска политическа агитация, не се разрешава и оповестяването под каквато и да било форма на социологически проучвания до затварянето на изборните секции.

Според ИК е недопустимо също и разпространяването на нови агитационни материали, както и унищожаването на материали, поставени в съответствие със законовите изисквания на местата, определени от кмета на съответната община.

В различните държави "изборната тишина" трае различно - от 48 часа до три дни, отбелязва БТА.

Денят за размисъл е и ден за финална подготовка на изборните секции - обособяват се например т. нар. тъмни стаички за гласуване.

До изборния ден ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си техен регистър.

В самия ден на вота и до края на гласуването законодателят у нас е забранил да се поставят в изборните помещения агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети, както и на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която са секциите.

Когато секционната избирателна комисия установи наличие на подобни материали, тя незабавно ги отстранява - при необходимост - със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

В местата за гласуване се забранява влизането на въоръжени лица.

Не се разрешава използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графата "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване, предвижда Изборният кодекс.

В помощ на желаещите да гласуват, дирекцията "Български документи за самоличност" е създала нужната организация за работа, информира МВР.

Служителите от звената на дирекцията при СДВР и ОД на МВР ще работят и на 27 октомври, от 8.30 до 19.30 часа, и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.

При произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове (3 ноември) ще се издават нови удостоверения - от 29.10.2019 г. до 3.11.2019 г., включително, уточняват от вътрешното ведомство.