Мотивът е големият обем постъпили материали и такива, които предстои да бъдат предоставени - информация и допълнителни разяснения от Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, от Главния прокурор, Българска банка за развитие, спецслужбите.

Удължаването на срока се налага и за да се даде възможност на комисията да изготви обективен доклад, предвид големия обем информация и анализи, които е необходимо да бъдат направени.

От началото на работата си временната комисията е заседавал четири пъти, изслушани са представители на различни институции и на евентуалния купувач - "Инерком България" ЕАД, отчете Бойчев.