Четири са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител при изграждането на кръгово кръстовище при пресичането на пътя Карлово - Пловдив и при селата Строево и Труд.

Индикативната стойност на поръчката е 1 168 000 лв. без ДДС и средствата са осигурени от бюджета на Агенцията "Пътна инфраструктура", съобщи пресцентърът на АПИ.

С новото кръстовище при село Труд ще се подобри безопасността при преминаване по съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и ще се намалят до минимум предпоставките за пътно-транспортни произшествия, посочват от АПИ.

Съществуващото кръстовище при 48-ми км на второкласния път ІІ-64 Карлово - Пловдив се намира на около 600 м от пътен възел "Труд" на автомагистрала ‚,Тракия". В момента то не обслужва посоката Пловдив - Строево и движението по посока Пловдив - Строево - Голям Чардак се осъществява през кръстовището при 46-ти километър в с. Труд.