Археологическите проучвания край селата Зелен Дол и Покровник не налагат изместване на трасето или промяна на проекта на АМ "Струма". Това се посочва в официално изявление на НАИМ при БАН относно спасително археологическо проучване край двете благоевградски селища.

Вчера Инициативен комитет в Благоевград обяви, че вече е събрал над 700 подписа с искане за референдум за запазването на находките на място, което означава изместване трасето на АМ "Струма".

Пълното спасително археологическо проучване на обект 2 край селата Зелен Дол и Покровник, община Благоевград, е достигнало до средата на терена от 60 дка. Открива се голямо селище от римската императорска епоха, пише още в позицията на НАИМ при БАН. Досега по време на разкопките са разкрити 12 големи сгради от периода III до VI век сл. Хр. Находките са над 1 500 броя. Работата по спасителното проучване на обекта върви в срок и ежедневно на терена работят 150 души работници и 31 археологически екипа. Това се посочва в официално изявление на НАИМ при БАН относно спасително археологическо проучване край селата Зелен Дол и Покровник, община Благоевград

Сградите, които се откриват на терена са предимно в основи и имат нетраен градеж от камък на глинена спойка или на суха фуга. Тяхното съхранение на място е много трудно и изисква големи допълнителни средства за консервация и реставрация. Пълното им разкриване до края на договора между Агенция "Пътна инфраструктура" и НАИМ-БАН е възможно и не налага изместване на трасето или промяна на проекта, поради нетрайния характер на конструкциите.

По-трайни комплекси са само сграда 1 (сградата с гробниците в хипогейната част), сграда 5 (раннохристиянска църква) и банята от сграда 3, която е изградена на хоросанова спойка.

Пред последната седмица бе открита и гробната част в сграда 1. Тя се състои от предверие със стълби и две големи гробни камери. Първата е с квадратен план и полуцилиндричен свод, който е разрушен. Гробницата е ограбена още в античността. Втората гробна камера е с полуцилиндричен свод и бе открита неограбена. Тя съдържаше важни археологически находки, които вече са проучени и са в реставрационното ателие на Регионален исторически музей (РИМ) Благоевград.

Снимка: БТА

Пренасянето на тази най-важна недвижима археологическа ценност с траен характер (гробницата) в съседното село Покровник или пред РИМ Благоевград е напълно възможно. Такива проекти са изпълнявани в последните години в София и Пловдив, се посочва още в официалното становище на НАИМ при БАН, подписано от доц. д-р Здравко Димитров, Секция за антична археология, НАИМ при БАН, ръководител на археологическото проучване и доц. д-р Людмил Вагалински, директор на НАИМ при БАН.

Следващата седмица специалисти от министерството на културата и на регионалното развитие ще направят оглед на мястото, за да преценят как да бъдат съхранени останките от античния град.