Средните разходи за труд на час през 2021 година се оценяват на 29.1 евро в ЕС и 32.8 евро в еврозоната, като за сравнение със съответно 28.6 и 32.4 евро през 2020 година. Тези оценки идват от данните за нивата на разходите за труд публикувани от Евростат.

Разходите за труд на час в ЕС варират от 7 до 47 евро. Тази значима диспропорция показва значителни различия между държавите в ЕС. Тези различия трябва да се разглеждат и в контекста на стандарта на живот в отделните държави, част от който разбира се е и разхода за труд.

Най-ниските разходи за труд на час за 2021 година са регистрирани в България със 7.0 евро, Румъния с 8.5 евро и Унгария с 10.4 евро. Това означава, че нивото на разходи за труд в България е четири пъти по-ниско от средното в ЕС и близо седем пъти по-ниско от най-високата регистрирана стойност в Дания (46.9 евро).

Нарастването през последните пет години на средния разход за труд на час, според данните на Евростат за България, в абсолютна стойност е с приблизително 0.50 евро на година.Това означава, че ако нарастването продължи с този темп, страната ни ще достигне средноевропейските разходи за труд (за 2021 година) след около 44 години. Това е добре да се има предвид за повишаване на активността за търсене и намиране на способи и механизми за насърчаване развитието на икономиката в нашата страна, както и по отношение разумното и ефективно инвестиране на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. 

Като положителен факт може да се отбележи, че България е сред страните в ЕС, с най-висок относителен среден дял на нарастване на разходите за труд на година. Например, най-значимото относително средно нарастване за последните пет години е регистрирано в Румъния с 10.01%, следвана от България с 9.25% и Литва с 8.87%. А спрямо 2020 година, класацията води Литва с 11.88%, следвана от Чехия с 8.51% и България със 7.69%. Италия и Испания имат дори отрицателен процент на нарастване спрямо 2020 година, като съответно са с -1.35% и - 0.43%.


 

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg