Няма опасност без наше знание да консумираме насекоми, вложени в храните. В това е категоричен д-р Иван Генчев, директор на Дирекция "Контрол на фуражните и страничните животински продукти" от Българската агенция за безопасност на храните. Пред БНТ той още веднъж изрично повтори, че европейското законодателство ясно посочва какво трябва да се упоменава на етикета и как трябва да се обозначават насекомите. 

Насекомите, които наскоро бяха разрешени за влагане в храни, задължително трябва да се изписват на български и на латински език на етикета, дори и да съдържат в минимално количество. Има стриктен европейски регламент, който контролира това, обясни д-р Генчев.

"Без знанието на потребителя и неговия информиран избор, той не може да купи храна, в която са вложени насекоми, а той не желае да ги консумира. Всеки избор за консумация на храна, в която са вложени насекоми, е избор на потребителя. И ако реши да пробва, може да го направи, без да се притеснява за здравето си, защото позволените насекоми са безопасни".

Експертът е категоричен и че не е вярно, че вложено брашно от насекоми под 5% няма да бъде обявявано. "Брашното от насекоми е алерген и то трябва да е упоменато на етикета. Задължително се изписва вида на насекомото, латинското наименование, в скоби се изписва на български. И то трябва да е с цвят или шрифт, различен от останалите, така че потребителят да го види", посочи д-р Генчев. 

Към момента одобрени за консумация са брашненият червей, ларвата на брашнения бръмбар, домашният щурец, прелетният скакалец и малкият брашнен бръмбар. Разрешена е консумацията им под формата на брашно, замразени или изсушени. 

"Всеки вид насекомо се одобрява индивидуално и в последствие се вписва в европейски регистър. За всяка храна, за която е определено, че може да се влага, е определено и нивото на продукт от насекоми, който може да се влага под формата на грам на 100 грама. Всеки производител е задължен за де съобрази с това изискване и не виждам какво би притеснило потребителите, тъй като процесът е контролиран от самото начало", изтъкна той. 

Засега на българския пазар не се предлагат подобни продукти, но се очаква те да навлязат в най-скоро време, тъй като има световен глад за протеини и много хора са отворени към нетрадиционните хранителни продукти, коментира още д-р Генчев.

Още в края на януари експертът от БАБХ успокои пред Dir.bg, че няма опасност у нас да се появят необозначени храни с насекоми. Какво каза той за Podcast новините може да чуете в аудиото тук след 7.44 мин.