В Министерството на образованието и науката до момента са постъпили девет сигнала за нарушения. Три работи са анулирани в Кърджали, две в Благоевград, две в Пазарджик и по една в София и във Варна. Матурата се проведе в 750 училища, като навсякъде бяха осигурени квестори и видеонаблюдение, съобщиха от МОН.

47 650 младежи бяха допуснати до държавния зрелостен изпит. Явиха се 45 889 от тях, което е 96,3 % от общия брой допуснати.

Изпитният вариант бе генериран в 5:45 часа в МОН сред близо 6 милиона комбинации. Министърът на образованието проф. Сашо Пенов пожела на зрелостниците:

"Успех, спокойствие и разум за зрелостниците, също така и спокойствие за техните родители и за всички заинтересовани около тях, които заедно с тях преживяват днешния ден. Убеден съм в техните умения, убеден съм, че те ще се представят добре, защото дългия период на наслояване на знания ще даде своите резултати. На добър час на всички!".

Теглене на изпитния вариант за матурата по БЕЛ в МОН

Снимка: МОН

"Пътят на посвещаването в любовта" беше темата, по която зрелостниците писаха интерпретативно съчинение върху "Посвещение" на поетесата Петя Дубарова на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Втората възможност беше есе на тема "Живот в мрежата". Младежите имаха 120 минути, за да създадат текст с обем до четири страници.

Снимка: МОН

Съчинението винаги се пише върху изучавана творба. То предполага зрелостниците да разкодират ключовите думи в заглавието и да интерпретират зададената тема спрямо текста. От тях се очаква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства в произведението.

Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

В първата част на матурата по български език и литература се набляга върху прилагането на книжовните норми и четенето с разбиране. Във втората част се изисква познаване на изучаваните литературни произведения и способност за тяхното тълкуване. В една от задачите се очакваше зрелостниците да открият темата в неизучавана творба, а в друга - да съпоставят интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст ("Молитва" на Атанас Далчев и "Молитва" на Борис Христов").

Максималният брой точки от изпита е 100, а за да се счита той за издържан, учениците трябва да са получили поне 30.

Отговорите на въпросите от ДЗИ по български език и литература са публикувани от МОН тук >>.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 9 юни.

На 23 май предстои да се проведе втората задължителна матура - по профилиращ предмет. На същата дата учениците от професионалните гимназии ще положат изпит за придобиване на професионална квалификация.