Европейският комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността Вера Йоурова ще се срещне в Дома на Европа с граждани. По време на публичния дебат ще бъде обсъдено насилието над жените, каква е ролята на Европейския съюз в решаването на този проблем. Според данните за тази година от кризисните центрове, които работят с потърпевши, оплакванията от жени за упражнено насилие върху тях не намаляват като брой, увеличават се като сложност, като видове насилие, каза адвокат Албена Койчева Фондация "Български център за джендър изследвания", в предаването "Преди всички" по БНР.

"Това поставя все по-големи предизвикателства пред нашата национална правна рамка, възможностите на закона да защити жените и техните деца в някои случаи, когато те са станали жертва на пореден акт на насилие. Расте агресията, расте степента на жестокост. За съжаление това явление се разпростира като лош пример и сред подрастващите", допълни тя.

Адв. Койчева каза още, че у нас най-ефективно действа и се прилага законовата защита от домашно насилие.

"Това е временна мярка, която съдът предоставя на пострадалите лица в двете ѝ форми - заповед за незабавна защита и заповед за защита след приключване на разглеждането на делото с цел окончателен съдебен акт. Максималният срок е 18 месеца на тези заповеди за защита и това е мярка, която има за цел само да предпази в бъдеще пострадалото лице. Това не е санкция за извършителя, също не е и компенсация за претърпените вреди от пострадалите лица, а също така не се идентифицира с подкрепящите програми, макар че има и такива мерки, които могат да се вземат за подкрепа на пострадалото лице и респективно за превъзпитание и поправяне на извършителя. Точно тези две мерки, които по закон би следвало съдът да може да предприема, най-рядко се прилагат, защото предполагат механизъм на изпълнение, какъвто обичайно не е налице", обясни адв. Койчева.

Държавата има няколко паралелни функции - да защити пострадалото лице, да накаже извършителя, да предостави компенсация и обезщетение на пострадалото лице и първа по важност функция - превенцията, подчерта тя.

"Всички тези ангажименти трябва да вървят паралелно. Не е достатъчно да се работи в една област и да се счита, че ще се постигне желаният резултат по всички направления".