Българите са умерено толерантни, когато става дума за семейните отношения, но 78 процента са категорично "против" еднополовите бракове. 

Това показват данни на „Галъп интернешънъл“ от началото на декември. Проучването е проведено между 30 ноември и 7 декември сред 818 пълнолетни българи. 70% от участвалите в допитването се обявяват в защита на правото на аборт и развод.

Над 70% защитават правото на съжителство без брак и деца в съжителство без брак. Това показва, че по въпроса за семейните отношения и децата обществото ни по-скоро е възприело по-либерален стандарт. Категорично обаче е нежеланието за допускане на еднополови бракове. Те събират най-голям дял отрицание в изследването - 78% са "против". Бракът между лица от един и същи пол се одобрява от едва 12%.

Около две трети от пълнолетните българи се обявяват "за" възможността хора от различни етноси и раси да сключват брак помежду си, отчита още изследването. Очевидно етносът и расата към днешна дата вече не се разглеждат като възпиращ фактор в семейните отношения. Идеята за възпитателно насилие не се споделя широко. Макар и с повече нюанси, по-скоро надделява мнението, че шамарите за децата не са приемливи.

57 процента от анкетираните не одобряват възпитанието по макаренковски. Според 29 на сто, родителите могат да удрят шамари на децата си, а 14 процента не могат да преценят.

"Галъп интернешънъл" редовно проверява и отношението към насилието над жени. В изследване наскоро се оказа, че то се отрича широко и само 7% възприемат, че мъжът може да удря жена. Въпросните 7% обаче се равняват на над 300 000 души, а е възможно да има "скрити" отговори - което означава, че тревогата остава валидна. И още данни от изследването. 75% нямат нищо против основно мъжът да отговаря за доходите в семейството. И мъже, и жени отговарят в еднаква степен с "да".