Едва ли има българин, който да не се гордее с "наште планини зелени". Едва ли има някой, който да не обича излетите из неповторимата ни природа. За жалост, пред нея има някои почти непреодолими заплахи. И докато част от тях са свързани с безконтролна сеч и хищническото застрояване, то другата произтича именно от туристите.

Ниската култура и безогледният егоизъм явно са се настанили не само в душите на инвеститорите, смятащи планината за бетонна площадка, но и в част от туристите - възприемащи гората като кошче за смет. Планинарите Иво Кузов и Мария Добрева са направили няколко снимки, показващи именно подобно отношение.

На една от тях се вижда поляната, на която само преди ден се е провел традиционният събор на Юндола. Другите две снимки са снимани навътре в горите на Родопите и Стара планина, а фотографите споделят, че дори не искат да си помислят какво е ситуацията след проведения този уикенд Фест на Беглика.