Сърцето е символ на живота. "Носим" някого или нещо в сърцето си. Радваме се сърдечно, но и мразим от името на цялото си сърце. Сърцето може да стане "кораво", да се "свие", да бъде "разбито", да "спре", да бъде "отдадено" и "давано" на друг. И не само метафорично. Сърдечните проблеми - травми на емоциите ни често отминават с времето. Проблемите на сърцето, свързани с изменения на тъканите, могат да се задълбочат с времето, затова не бива да чакаме пасивно.

Порочният кръг на сърдечната недостатъчност

Първите симптом на сърдечната недостатъчност могат да бъдат загубата на жизненост - по-лесна уморяемост, задъхване, намалена физическа издръжливост, разстройство на съня. Хората с диагноза сърдечна недостатъчност (СН) отчитат завишена нужда от психологическа помощ, повишени дозови режими на сънотворни и успокоителни, както и новопоява или задълбочаване на не асоциирани със сърцето болести и синдроми - мускулно-скелетни оплаквания, метаболитни нарушения, увеличена телесната маса, депресия. Тези прояви са обикновено следствие на постепенната промяна на начина на живот, който започва да пести от движението, усилията и желанието за активност. Това влошава качеството на живот, който води до още по-голямо задълбочаване на проблемите. Порочен кръг, който заедно с емоционалната си тежест, отдалечава страдащия от вратата на лекарския кабинет. А там могат да бъдат решени голяма част от проблемите.

Защо сърцето ни "предава"?

Сърцето е орган, чиито функции естествено отслабват с времето. Това не означава обаче, че с времето трябва да се неглижират високото кръвно налягане, клапните аномалии, оточните глезени и студените крайници като "нормални за възрастта". В медицината има референтни стойности за нормалност на почти всичко. Кръвната картина, апарата за кръвно, електрокардиограмата и ехокардиографията заедно са важни, за да определи лекарят състоянието ви. Тъй като СН се развива постепенно, организмът има способността да компенсира соматичните прояви на дефекта, а психиката ни да го маскира като моментно състояние от злободневен характер. Но хваната в началото, СН е контролируема.

На какво се дължи сърдечната недостатъчност

Сърцето е кух орган, помпа, която засилва с движението си кръвта, за да може тя да преодолее гравитацията и да достави кислород и хранителни вещества на клетките. Когато клетките ни са живи и ние сме живи. С две предсърдия и две камери, отделени с малки клапни отвори, сърцето е свързано с големи портални съдове, през които кръвта или се връща окислена в него, или поема по мрежата от кръвоносни пътища. Проблеми, касаещи промяна в тъканта на сърцето, функцията на клапите, променен дебит и количество изтласкана кръв, са предпоставка за сърдечна недостатъчност.

Анатомични промени на сърцето.

Миокардът е мускул. Като всеки мускул той може да върши две неща: контракция и релаксация. Това движение се задейства по електро-физиологичен път от естествения пейсмейкър на сърцето - синусовия възел, и електрическият сигнал се предава посредством електропроводимостта на клетките. Ако клетките в част от сърцето са мъртви, както се случва след инфаркт, в тази му част не протича ток и тъканта не се движи.

Промяната в движенията на сърдечния мускул е зависима от дебелината и състоянието на миокарда (тъканта на сърцето). Той може да изтънее, да задебелее, да стане трудно подвижен или твърде релаксиран и всяко едно от тези състояния има медицински термин, но по-важното е, че състоянието на миокарда определя колко кръв ще се събере в сърцето и колко от нея ще го напусне. Както и налягането, с което кръвта ще протече през съдовете.

За това, отношение имат и сърдечните клапи, чиято функция е поетапно да отварят пространствата в сърцето за пълнене и да пропускат към следващата кухина (предсърдия, камери, изходящи и входящи съдове). Когато камерите не се затварят добре и пропускат, изтъняват и провисват, втвърдяват се или имат скъсани нишки, държащи ги към сърдечния мускул, се нарушава обема, количеството и качеството на кръвния поток.

Другото важно за функцията на сърцето е количеството на доставена кръв в организма, т.нар. фракция на изтласкване. Тя се мери в проценти от количество изтласкана кръв от лява камера през аортата към общия обем кръв в лява камера. Намалена фракция означава, че сърцето не може да достави необходимото количество вещества до клетките. Но има състояние на СН, което доскоро беше в областта на противоречива дискусия - Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Медицинският парадокс тук е, че при запазена фракция на изтласкване пациентите имат симптоматика. С възможностите на новите медицински технологии, като вътресъдовата диагностика, се намира обяснение на феномена. Касае се за повишено налягане в кухините на сърцето и белодробната артерия, както и активиране на критични за сърцето системи.

За какво да внимаваме?

Сърдечната недостатъчност е дълъг процес на постепенно увреждане. За превенцията й и забавяне на прогресията можем да съблюдаваме начина си на живот съобразено със състоянието и възможностите ни: да бъдем физически активни, без да се претоварваме; внимаваме за количеството сол, което приемаме ежедневно; проследяваме артериалното си налягане и контролираме хипертонията; грижим се за здравето на кръвоносните си съдове, като не позволяваме поддържането на завишени нива на холестерол; контролираме телесното си тегло и внимаваме за количеството захар както в храната, така и в кръвта; и не на последно място - посещаваме лекар за профилактичен преглед с електро и образно изследване на сърцето поне веднъж годишно при липса на симптоми. Симптомните оплаквания изискват своевременна намеса, защото грижата за сърцето не е само грижа за живота ни. То е и форма на любов.

Днес е Световният ден на Сърцето. Пазете го. Всеки ден!

Материалът се публикува с подкрепата на AstraZeneca.

BG-6120 / 09.2022 г.