Съгласно прогноза на ООН, до 2050 година световното население ще нарасне с 2,4 милиарда души и ще достигне 9,7 милиарда човека. А през 2100 година населението на Земята ще бъде над 11 милиарда души.

Африка ще гони Азия по население

Човек не бива веднага да припада от тези цифри. Но тук става въпрос за развития, чието въздействие върху потреблението на ресурсите, климата, урбанизацията и световната политика едва ли могат да се изчислят. Това се отнася също и до транснационалната миграция. Всички демографски прогнози, които, разбира се, не могат точно да прогнозират бъдещето и се базират на предположения, имат нещо общо помежду си: населението нараства с най-бързи темпове в Африка, както никъде другаде по света. И в края на века Черният континент почти ще се изравни по население с Азия.

Как ще се изхранват тези хора?

Ще намерят ли хората в тези страни поминък? Или, като много други, милиони хора ще напуснат своята родина в търсене на един по-добър живот? И къде ще го намерят? В старите развити държави? Вероятно.

Населението на развитите страни застарява и намалява. С едно единствено голямо изключение - Америка.

Клаус-Дитер Франкенбергер,

Frankfurter Allgemeine Zeitung

www.faz.net

Всички права запазени.

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main