Противоконституционен е указът, с който президентът Румен Радев е назначил Кирил Петков за министър на икономиката в първото служебно правителство. Това реши днес Конституционният съд (КС).

Решението e прието с единодушие от 11 гласа, като само членът на КС Георги Ангелов е подписал с особено мнение относно допустимостта.

"Заявената на 21 април 2021 г. от Кирил Петков Петков воля да бъде освободен от канадско гражданство, както и обстоятелството, че е отговарял на материалноправните предпоставки да бъде освободен от него, не са били достатъчни той да престане да бъде гражданин на Канада. От официалния документ, издаден от компетентния орган на Канада е видно, че освобождаването от гражданство на Канада е настъпило едва на 20 август 2021 г.", пише в решението на КС.

"От изложеното се налага категоричен и еднозначен извод, че освобождаването на Кирил Петков Петков от друго гражданство - в случая от гражданство на Канада, е настъпило след назначаването му за служебен министър. Към момента, в който е бил назначен за служебен министър с Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България, Кирил Петков Петков е притежавал не само българско, но и канадско гражданство и по тази причина не е отговарял на изискванията изрично и ясно предвидени в чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията, поради което е била налице, без да е била декларирана от него, непреодолима конституционна пречка да бъде назначен за министър в служебното правителство", гласи още определението на конституционните съдии.

Решенията, с които КС обявява за противоконституционни актове като указите на държавния глава, имат обратно действие и се приема, че те са изначално недействителни. Тоест, частта от указа на Радев, с която Петков е назначен за министър, е недействителна още към 10 май 2021 г., когато президентът го е подписал и няма значение, че актът вече е изпълнил действието си и Петков не е министър.

Самият Петков искаше на два пъти да обясни за канадското си гражданство пред КС, като бъде конституиран като заинтересована страна, но получи отказ. Неговата позиция е, че не е нарушил законите на страната, но според решението на КС той е бил канадски гражданин, когато е станал служебен министър на икономиката. 

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" не е канадски гражданин официално от датата 20 август 2021 г. С двойно гражданство той е бил през пролетта, когато президентът го назначи на поста в служебния кабинет.

Самият Петков получи удостоверението на канадската страна в началото на октомври. Бившият министър заяви, че е подал заявлението си за отказ от чуждото гражданство още на 21 април и счита, че с това "е извършил всички действия, зависещи от него за освобождаване от канадско гражданство".

Преди месец и президентът написа в становище до КС с апел да се прекрати делото.

Делото за назначението му беше образувано по искане на 55 депутати от ГЕРБ в 46-ото НС. Те настояха да бъде обявен за противоконституционен указът на президента Румен Радев от 10 май тази година, в частта, с която Кирил Петков е назначен за служебен министър на икономиката, да бъде обявен за противоконституционен.

Аргументът им беше, че към тази дата той все още бил гражданин и на Канада. Според Конституцията само хора, които имат единствено българско гражданство може да са депутати или министри. Няма пречка обаче Петков да бъде депутат, тъй като той вече е само с българско гражданство.