Варненска фирма стопанисва павилиона, захранен с ток от шахтата-убиец. Това показва справка в Търговския регистър. Става въпрос за търговско дружество "Дениа 2016", собственост на Иван Марков Иванов.

Седалището на фирмата е във Варна, а мъжът е съдружник и в друга фирма друга фирма - АБТех Им ООД. Тя е с предмет на дейност "технически консултации и консултации по безопасност на труда".

Според Търговския регистър фирма "Дениа 2016" е уставен капитал от 2 лева, като първоначално съдружници във фирмата са били двама души, а впоследствие остава само Иван Иванов.

Районният кмет на община "Триадица" Димитър Божилов сформира работна група от експерти, която извърши оглед на мястото на инцидента, където вчера след токов удар загина 16-годишно момче. Снет е и снимков материал, като данните от тази проверка ще бъдат предоставени на разследващите органи, съобщиха от община "Триадица" .

Най-важните констатации от проверката са следните:

В шахта, разположена в близост до светофарната уредба на мястото на инцидента, са изведени подземно два електропреносни кабела. Тези кабели са поставени надземно в близост до шахтата и прокарани по тръбно-решетъчно ограждение и уличен стълб до два частни търговски обекта:

- Първият търговски обект, разположен на общинска територия и свързан с единия от двата кабела, не функционира и няма схема за поставяне.

- Вторият търговски обект, свързан с оголения кабел, който най-вероятно е причинил токовия удар, е разположен на територията на двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД. Този обект не е функционирал към момента на проверката, извършена днес, 15.02.2021 г. Съгласно наличните данни в районната администрация, този обект се стопанисва от търговско дружество "Дениа 2016" ЕООД, регистрирано в търговските регистри на общината като функциониращ обект от 2016 г. Обектът се експлоатира в двора на болничното заведение въз основа на договорни правоотношения, сключени между дружеството и болницата през 2016 г. По отношение на този обект е водена преписка за узаконяване, но и за премахване. И двете са приключили с изискване за информация от областна управа и болничното заведение, заявено от районната администрация през месец май, 2019 г., по което до днешна дата няма отговор.

- По първоначални данни, четири от петте търговски обекта в района на инцидента са били захранени с електричество от захранващ кабел, прокаран под бул. "Акад. Иван Гешов" и след булеварда - чрез въздушно прокарване, съобразено с предписанията на електроразпределителното дружество, по светофарен стълб, който днес не е наличен. Проверката показва, че при премахването на този стълб през 2018 г. е била извършена и манипулация на кабелите към търговските обекти, прокарани по настоящото трасе.

Във връзка с горното, районната администрация адресира писма до Софийска градска прокуратура, електроразпределителното дружество, МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, министъра на здравеопазването, областната управа на София, СДВР, "Улично осветление" ЕАД и дирекция "Управление и анализ на трафика" към Столична община с молба за съдействие и предоставяне на информация, която да послужи на разследващите органи за изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до фаталния инцидент.

Район "Триадица" ще продължи да съдейства на всички органи, ангажирани с разследването, за да бъдат предотвратени подобни случаи в бъдеще, а виновните лица да понесат своята отговорност.

Район "Триадица" изказва дълбоките си съболезнования на близките на 16-годишното момче, покосено от токов удар на пешеходна пътека на бул. "Акад. Иван Гешов". Трагичният инцидент ни разтърси не само като служители, но и като хора, и като родители. Считаме, че истината за случилото се не бива да остане неразкрита, нито отговорните лица ненаказани.