В България и Румъния за миналата година се отчита най-високия дял в ЕС на пътните произшествия, завършили със смърт, показват данни, представени днес от Европейската комисия. За нашата страна този дял е 82 жертви на един милион население, а в Румния - 81 на милион, съобщи БТА.

Комисията отбелязва, че у нас между 2022 и 2023 г. се наблюдава понижение в броя на смъртните случаи на пътя, но същевременно е намалял и броят на населението, което води до по-лоши статистически резултати. Миналата година в ЕС по пътищата са загинали общо около 20 400 души и това е намаление с един процент спрямо 2022 година.

Сравнено с данните за 2019 г. в ЕС се наблюдава намаление с 2360 смъртни случая (10%), но спад не се отчита в Испания, Франция и Италия. Увеличение се наблюдава в Ирландия, Латвия, Нидерландия, Словакия и Швеция. В последните четири години Белгия, Чехия, Дания, Унгария и Полша са се приближили към изпълнението на целта за намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания при пътни злополуки с 50 на сто до 2030 година.

Най-безопасните пътища в ЕС са в Швеция (22 смъртни случая на един милион жители) и Дания (27 на един милион). Средната стойност за ЕС е 46 смъртни случая на пътя на един милион жители.

За 2022 г. общо 52 на сто от смъртните случаи при пътни произшествия са настъпили по селските пътища, а 38 на сто - в градските райони и 9 на сто по магистралите. Над 2000 колоездачи са били убити през 2022 г. и в тази група участници в движението не се забелязва значителен спад в последното десетилетие.

В три от всеки четири смъртни случая на пътя (77 на сто) загиналите са мъже, показват данните. За хората на възраст над 65 години опасността да пострадат на пътя е по-висока и те представляват 29 на сто от всички смъртни случаи по пътищата, а същевременно са 21 на сто от европейското население. Младите хора на възраст 18-24 години представляват 12 на сто от смъртните случаи на пътя, а са 7 на сто от населението.

При пътуване с автомобил (водачи и пътници) пострадалите са 45 на сто от всички смъртни случаи, докато пешеходците са 18 на сто, управляващите мотоциклети и мотопеди са 19 на сто, а колоездачите - 10 процента. В градските райони уязвимите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и ползватели на двуколесни моторни превозни средства) представляват почти 70 на сто от общия брой смъртни случаи.

През 2018 г. ЕС си постави цел за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 година, отбелязва ЕК.