Тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" не е готов, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) в отговор на отправените обвинения от Институтът за пътна безопасност (ИПБ), че съоръжението е напълно готово, но заради бездействие по укрепване на две свлачища отстрани на съоръжението и "пазарлъци за комисиони" не го пускат в експлоатация.

От АПИ посочват, че не са завършили асфалтовите работи, монтажът на ограничителните системи, доизграждането на електрозахранването в съоръжението.

Продължава и работата по системата SCADA за управление на тунела. Нейното изпълнение към момента е на 80%. Работи се по системите за безопасност в тунела - аварийни ниши, табла, климатици, окабеляване, оптика, монтаж на интелигентната транспортна система. АПИ прави това уточнение "по повод некоректни и неверни твърдения на Института по пътна безопасност", се посочва в съобщението.

От агенцията допълват, че не са спирали инженерно-геоложките и хидроложки проучвателните дейности на двете свлачища на автомагистралата - при 365-и км, което е преди тунела, пътувайки от София към Кулата, и при 369-и км - след съоръжението.

За свлачището при 365-и км в периода септември 2021 г. - май 2022 г. от проектанта са представени и разгледани четири варианта на идеен проект за укрепването му, но те са отхвърлени от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ, като нецелесъобразни. На 28 юли 2022 г. е предаден окончателен коригиран идеен проект, който е разгледан и приет на ЕТИС на 10 август т.г. Прието е решение, което се състои в изграждане на предпазна стоманобетонна стена в дясно в основата на ската и тунел/тунели на магистралното трасе и допълнителна предпазна стена между двете платна. Този вариант позволява след изграждането на тези конструкции да продължи по безопасен начин работата по изграждане на пътното платно на директното трасе. Предстои внасяне на необходимите документи в МРРБ за издаване на предварително разрешение по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията, посочват от АПИ.

За свлачището при 369-и км на 10 ноември 2021 г. е проведено заседание на ЕТИС, на което е разгледан изготвеният геоложки доклад и вариантни решения за преодоляване на свлачищните явления. Докладът е приет със забележки. На 8 декември 2021 г. изпълнителят е внесъл коригирани проектни разработки, а на 31 март 2022 г. те са разгледани на ново заседание на ЕТИС. На него е решено геоложкият доклад да се приеме като се направят необходимите допълнения, както и да се одобри вариант за преоткосиране и изграждане на пилотна система с укрепителна стена.

На 11 април 2022 г. изпълнителят е представил доклад с отстранени забележки. Документите са окомплектовани и на 31 май 2022 г. са внесени в МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията. На 7 юли 2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството е дал предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки, като е записано, че следва това съгласие да се впише в Заповед за допълване на издаденото за обекта Разрешение за строеж.

За проучвателните дейности по укрепването на двете свлачища АПИ не е извършвала никакви плащания, допълват от агенцията.

Във връзка с предстоящите дейности, свързани с преодоляване на проявилите се свлачищни процеси, се проучват варианти за пускането на движението в едно платно до края на годината. На проектантите са дадени указания да разработят такава възможност, а комисия от експерти ще оцени опасността от свлачището. Въз основа на тяхната оценка ще се предприемат спешни действия и спазвайки нормативната уредба ще се търсят варианти за пускане на движението в участъка с временна организация за безопасност на движението с цел улесняване на трафика.

По-рано днес Институтът за пътна безопасност представи доклад за пътен тунел "Железница" след проверка на място, който сочи, че съоръжението е изпълнен предсрочно и е напълно готово за въвеждане в експлоатация.

Двете тръби на тунела са общо над 4 км и са част от строежа на лот 3.1 от АМ "Струма". Съоръжението е с всички необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Изграден е и обслужващ тунелен път при южния портал на тунела откъм град Симитли, площадка за хеликоптер, два моста над Суха река, които са съответно 108 м и 18 м, подпорна стена и други, отбелязват от Института.

Две много сериозни мостови съоръжения са изградени и към северния вход на тунел "Железница", с което се допълва картината на всичко, което инспектира ИПБ, допълва се в доклада.

От ИПБ уточняват, че всичко това е построено за година и половина от изпълнителя с европейски пари по програма "Транспорт и транспортна инфраструктура".

Към днешна дата обаче всички тези съоръжения бездействат и не са въведени в експлоатация поради две свлачища, които се намират от двете страни на тунела. От Института подчертават, че за свлачищата се знае повече от година и половина, но до момента не са предприети никакви мерки за тяхното укрепване, за да може да се въведат в експлоатация тунел "Железница" и всички останали съоръжения.

"Оказва се, че за година и половина строителите са построили най-дългия тунел в България, изградили са четири мостови съоръжения, хеликоптерна площадка, обслужващ тунелен път и подпорни стени, а държавните институции в лицето на бившите ръководства на МРРБ и АПИ не могат да укрепят за същия срок две свлачища", обобщават от ИПБ.

Те посочват, че "този фарс се разиграва поради пазарлъци за комисиони, към които се стремят длъжностни лица от бившите ръководства на МРРБ и АПИ".

Утре (18 август) заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и председателят на Управителния съвет на АПИ Иво Иванов ще инспектират автомагистрала "Струма" в района на тунел "Железница" и свлачищата около него, съобщиха по-рано днес от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.