Покачването на цените на горивата в България доведе до различни форми на граждански протести. Една от причините за тях е и липсата на адекватна реакция на държавата, която е отговорна за създаването на закони, осигуряващи свободен конкурентен пазар на стоки и услуги, както и за спазването на тези закони. Така започва позицията на омбудсмана Мая Манолова във връзка с цените на горивата и протестите, които повишаването им предизвика.

Проблемът засяга както бита и семейния бюджет на всеки гражданин, така и себестойността на всяка стока или услуга в страната ни и отново рефлектира върху джоба на българина, изтъква Манолова и отбелязва, че "правата и интересите на българските граждани са засегнати неблагоприятно за пореден път" и че тя е "длъжна като обществен защитник" да изрази своята позиция.

Скокът при горивата идва след поредното повишаване на цените на газа, парното и топлата вода, срещу което застанах категорично като омбудсман, сезирайки и прокуратурата. Увеличението с бързи темпове доведе и до по-високи цени на основни стоки и услуги, подчертава омбудсманът.

Манолова отбелязва като безспорно, че цените на горивата у нас се влияят от цените на международния пазар. Но, при положение, че България е страната с най-нисък акциз в Европа, "евтин" ток и работна ръка, какво е логичното обяснение защо крайните цени на горивата в България не са и постоянно най-ниските в ЕС, пита тя.

На фона на драстичното поскъпване на живота у нас - за храна, за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома), за здравеопазване, за транспорт и съобщения, за образование, за данъци и социални осигуровки и др., нарастването на цените на горивата преля чашата на търпението на хората, предвид липсата на социална поносимост, коментира омбудсманът и поставя "очевидни въпроси, на които държавата дължи отговори на гражданите".

  1. Защитава ли регулацията в сектора и правата и интересите на гражданите?
  2. Създава ли законодателството достатъчно конкурентна среда при вноса и продажбата на горива?
  3. Съществува ли монопол при управлението на данъчните складове?
  4. Дали нормативната уредба и практиките създават възможности за по-евтин внос на бензин и дизелово гориво или ги препятстват?
  5. Възможно ли е намаляване на ДДС-то върху горивата?
  6. Какво е предприето след отправените препоръки от Комисията за защита на конкуренцията за подобряване на пазарната среда, във връзка с извършен секторен анализ, една от които е създаване на държавни данъчни складове?

Позицията си Манолова завършва с изразеното очакване за "отговорно отношение от институциите и честен отговор към гражданите, защото проблемът с цените на горивата засяга цялата икономика на България и бюджета на всяко българско семейство".