Това казват в интервю за "Гласове" Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на "Инерком България" ЕАД, и Веселин Захариев, финансов консултант по сделката с ЧЕЗ. 

Делото се води между две страни - българската държава и чешкото дружество. Ние нямаме нищо общо с това дело, нито с евентуалното решение на съда. Няма как да вдигнем цените на тока, защото те се определят от КЕВР. Но ще ги наследим за следващите три години, защото в момента те се договарят от КЕВР и електроразпределителните дружества. По закон в България активите на ЧЕЗ не могат да бъдат залагани. Няма как сумите, които са предназначени за инвестиции в разпределителното предприятие да бъдат използвани от "Инерком", за да обслужва кредита си.

Нямаме проблем с финансирането на сделката и с връщането на дълговете по нея. Нашите изчисления са представени на ЧЕЗ, като продавач и на банките, които биха ни финансирали и те смятат, че са изключително разумни. Всички, които досега работят в "ЧЕЗ-България", ще останат. Промяната на собствеността няма да бъде усетена по никакъв начин от клиентите.

"Инерком" е компания с десетгодишен опит в енергетиката и активи за 100 млн. лева. Чешката държава ни провери много внимателно. Абсурдно е да се мисли, че би продала бизнеса си на фирма фантом.