По думите му у нас има високо доверие към валутния борд и банковата система. Обществото подкрепя и като цяло идеята за въвеждане на по-строги фискални правила, предаде Дарик.

Според последното изследване на „Отворено общество” половината от хората се чувстват засегнати от кризата, но в сравнение с преди две години оптимистите са се увеличили тройно. „Броят на оптимистите за две години нараства почти тройно, докато броят на песимистите намалява почти двойно за този период. Но баланса остава все още в полза на хората, които смятат, че икономиката ще продължи да се влошава”, обясни той.

Според цифрите, които Стойчев изнесе, около 28% смятат, че през следващите 12 месеца икономиката ще се подобри, около 30% смятат, че тя ще се влоши, и около 33% заявяват, че не очакват промяна в икономическото състояние на страната.

„По начало в българското общество има силен консенсус по отношение на спазването на фискална и монетарна дисциплина. Системата на валутен борд се ползва с изключително висока и стабилна подкрепа – над 50% от населението”, изтъкна той. „Това, което забелязваме, е, че доверието в банковата система остава високо и стабилно, независимо от кризата.

За разлика от други държави като Гърция и Ирландия, където банковата система е източник на кризисни явления, в България банковата и изобщо финансовата система са възприемани като остров на стабилността. Има високо доверие към стабилността на българския лев. Дори това, което наблюдаваме, е, че мнозинството от хората не желаят смяна на лева с еврото”, коментира още изпълнителният директор на институт „Отворено общество”.