Международната консултантска компания "Делойт" ще консултира България по концесията за ски зоната в Банско, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по БНТ.

"В рамките от един месец "Делойт" ще даде становище и ще направи препоръки в съответствие с препоръките на главния прокурор за привеждане на концесията в съответствие с най-новите изисквания за концесиите", уточни той.

Димов съобщи, че договорът с "Делойт", една от четирите най-големи консултантски компании в света, вече е сключен. Това е направено по препоръка на Съвета по концесиите.

Правителството възложи на министъра да преговаря с концесионера на ски-зоната в Банско "Юлен".

След като анализът е готов Димов ще се обърне отново към Координационния съвет по концесиите, за да се намери решение.

Замърсяване на въздуха над нормата в 9 града

Министър Димов призова общините да са по-активни в кандидатстването за средства по европейски програми и даде за пример 6 български общини, чийто проект за комплексни мерки за подобряване качеството на въздуха, получи одобрение от Програма LIFE, която ще даде 10 млн. евро по проект за замяна на горивните инсталации с по-екологични. Общата стойност на проекта, който ще се реализира в София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора, е 17 млн. евро.

"Призовавам общините да са по-активни. Това е пътят, по който могат да се привлекат допълнителни средства", подчерта министърът.

Министърът съобщи, че 9 български града вече отговарят на европейските стандарти за замърсяване с фини прахови частици, с 3 повече от година.

България предлага Европейският съюз да създаде фонд, чрез който да подпомага електрифициране на транспорта в Източна Европа, за да помогне усилията на страните за подобряване качеството на въздух.

Нено Димов коментира и двете нови наказателни процедури, открити днес от Европейската комисия. Министерството на околната среда вече е намерило решение за събиране на данни за състоянието на морските води. По искането за привеждане на ОВОС в съответствие с новите европейски стандарти, Димов поиска още време, за да се уточни с Комисията дали става въпрос за неразбиране на вече направеното от България или ще се наложат и допълнителни промени.