Проектобюджет 2019 беше приет от комисиите по бюджет и финанси, здравеопазване и труда и социалната политика. Депутатите отчетливо се разделиха при гласуванията - в здравната комисия против бяха 8, в социалната комисия-също осем, а в бюджетната комисия против бяха 9 души.

Съответно подкрепата за проекта на министър Владислав Горанов в трите комисии варираше от 11 гласа в здравната комисия, 12 гласа в социалната и 13 - в бюджетната. От БСП и ДПС побързаха да обявят, че няма да подкрепят проектобюджета в пленарна зала.

По парите за здравната каса освен БСП и ДПС негативно беше и мнението на бизнеса. Представителите на работодателите от Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал заявиха за резерви към цифрите на министър Горанов за здравеопазване, но посочиха, че все пак има воля нещата в сектора да се променят.

Увеличението на максималния осигурителен праг от 2600 на 3000 лева беше одобрено на първо четене от парламентарните комисии по бюджет и финанси и по труда и социалната политика.

С одобрените текстове се увеличава и таванът на пенсиите до 1200 лева от 1 юли догодина. Общото увеличение на пенсиите ще бъде с 5,7 на сто. 

Запазват се и останалите параметри на Бюджет 2019, така, както бяха предложени от финансовия министър. Сред тях най-важните са няколко:

- приходите в бюджета, които са заложени от финансовото министерство са 43, 8 млрд. лева, а през 2021 година те трябва да достигнат 47,5 млрд. лева. Ставките на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица ще се запазят. Разходите през 2019 г. ще бъдат 44,4 млрд. лева, а през 2021 година се очаква да достигнат до 47,5 млрд. лева.

- минималната работна заплата ще се увеличи от 510 на 560 лева. С 10% повече са парите за заплати и осигурителни вноски на държавните служители. С 20% по-високи ще бъдат заплатите на учителите, а тези на непедагогическия персонал с 10%. Увеличение ще има и при средствата, отпускани за хранене на учениците от първи до четвърти клас.

- държавният дълг ще намалее от 22,2 на 20 млрд. лева. Така България ще бъде с третия най-нисък дълг в ЕС. Консолидираният дълг на сектор "Държавно управление" ще бъде в диапазона 24,3-23,5 млрд. лева.

След одобрението на трите парламентарни комисии, основния икономически и финансов документ на държавата Бюджет 2019 влиза в зала на 6 ноември.