53 заклани агнета, подготвени за продажба, бяха открити при съвместна акция на "Икономическа полиция" и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик в частен дом във Велинград, съобщиха от БАБХ.

Възбранени и насочени за унищожаване са общо 653 кг агнешко месо и 215 кг агнешки субпродукти, заради невъзможност да се гарантира произхода им.

На стопанина е съставен акт. Санкцията, съгласно Закона за храните, е между 2 000 и 4 000 лева.

Пред дома на собственика са открити още 37 живи агнета, за които се предполага, че са подготвени за клане. Животните са от собствена ферма на собственика на обекта, но нямат поставени идентификатори, поради което му е съставен акт, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Санкцията е в размер между 200 и 500 лева.