На този извод навежда обявената от АЕЦ "Козлодуй" обществена поръчка за разконсервиране, снемане на необходимите геометрични размери, консервиране и подготовка за последващи дейности на ротор високо налягане на турбина тип К 1000-60/1500-2 от АЕЦ "Белене".

На обикновен език това означава, че започва разкомплектоването на оборудването за "Белене" и прехвърлянето му в АЕЦ "Козлодуй". Засега само на един ротор, но началото е поставено. Така че вариантът-правим 7-ми блок в Козлодуй с оборудването за "Белене" изглежда все по-реален.

Иначе самият предмет на обществената поръчка, обявена от АЕЦ-а ни, е следният: "Разконсервиране, снемане на необходимите геометрични размери, консервиране и подготовка за последващи дейности на ротор високо налягане на турбина тип К 1000-60/1500-2 от АЕЦ "Белене".

Основната дейност по търга включва: - Транспортиране и монтиране на кота 0, транспортен коридор 5-ти ЕБ на спомагателно оборудване, приспособления, шкафове и фургон; - Транспорт и поставяне в транспортен коридор, кота 0, 5-ти ЕБ на “балки“ и стойки за РВН; - Демонтаж дървената обшивка, разтоварване РВН от транспортните стойки и залагане върху стойките за РВН; - Сваляне на консервацията от РВН цялостно или в местата необходими за извършване на измерванията; - Извършване измервания на РВН съгласно чертеж Б-551-20СБ (размери на степени, радиален, аксиален бой на ротора и др. съгласно чертежите); - Зачистване заваръчни шевове, извършване на ВК и КЦ и УЗК 100% (при невъзможност УЗК ще се извърши от ОКС-ИЦ “ДиК“ на Възложителя); - Зачистване радиусни преходи, извършване на ВК и КЦ 100%; - Извършване измервания на “хвостовик“ съгласно чертеж Б-520-1-08СБ; - Възстановяване на консервацията; - Прехвърляне РВН върху транспортните стойки; - Монтаж дървената обшивка".