В мотивите за ветото президентът посочва, че с тревога констатира, че има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организациите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправни задължения на българската държава. "Тези разпоредби ограничават социалния диалог и не се подкрепят от преобладаващата част от
работодателските организации", посочва държавният глава, цитиран от БТА.

Преди това президентът се срещна с представители на бизнес организации, предаде репортер на Агенция „Фокус”.

"Промените бяха претупани. Надявам се дискусията да бъде по-задълбочена по толкова сериозни теми", каза председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов след срещата. Такава практика в ЕС не съществува. Получиха се редица писма от различни международни организации, че критериите, приети от НС не съответстват на международната практика, каза Симеонов. Считаме, че трябва в момента на криза да се разширява социалният диалог, а в България има сериозни трудности в диалога. В тристранния съвет се чува само една работодателска организация, посочи председателят на БТПП.

По повод на промените в Кодекса на труда от Асоциацията на индустриалния капитал са изразили позицията, че приетите текстове са резултат на компромиси на взаимно изключващи се предложения и в много случаите имат вътрешни противоречия и не са съвършени. По случая с БТПП от АИКБ смятат, че тя е нужна на бизнеса и на работодателските организации с експертния си потенциал и е
полезно това да бъде съхранено и развито.

Димитър Бранков - заместник-председател на БСК, посочи, че честата промяна на критериите - на всеки четири години, за представителност на работодателските организации основно за участието им в консултации предизвиква въпроси. От БСК изразиха опасение по отношение на текстове, с които се фаворизира една или друга организация, или се поставя в по-благоприятно положение спрямо останалите, съобщи БТА.

Преди дни парламентът прие промени в Кодекса на труда, според които работодателските организации трябва да да обединяват не по-малко от 100 000 осигурени на трудов договор работници, както и да не извършват дейности, изрично възложени само на тях със закон или с нормативен акт. Последното изключва БТПП от социалния диалог.