Устойчивите авиационни горива (биогоривата от ново поколение и електрогоривата) имат огромен потенциал за значително намаляване на вредните емисии от въздухоплаването. Те обаче съставляват под половин процент от общото потребление на горива за реактивни двигатели. Затова на дневен ред идва инициативата ReFuelEU, `чиято цел е да стимулира създаването на система от търсене и предлагане на устойчиви авиационни горива в рамките на ЕС. Така авиацията ще оставя все по-малък отпечатък и ще спомага все повече за постигането на целите на пакета Fit for 55 на еврокомисията и на заложената в Зелената сделка амбициозна идея за неутралност през 2050.

Към днешна дата авиацията е отговорна за 14.4 % от вредните емисии на транспортния сектор като цяло. С увеличаването на дела на устойчивите авиационни горива (SAF - sustainable aviation fuels) и най-вече на синтетичните такива, нещата ще се променят - до 2025 те трябва да съставляват 2 процента от общия обем, през 2030 - 6 процента, а през 2050 - цели 63 %.

След обявяването на пакета Fit for 55 от страна на еврокомисията, щафетата бе поета от ЕП и по-точно, от Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), като докладчик по зелената трансформация на авиационния сектор стана датският евродепутат от ReNew Europe Сьорен Гаде. Той предложи някои промени и прецизирания, "свързани с увеличаването на преходния период, с предоставянето на повече свобода и гъвкавост на самолетните оператори и снабдителите за осъществяването и дистрибуцията на устойчивите горива, както и създаването на една по-голяма система от мерки, която да подкрепя и окуражава използването на тези устойчиви горива. Ако не се съобразим с това, поемаме голям риск и прехода към зелен въздушен транспорт прекалено скъп не само за индустрията, но и за пътниците."

Всъщност като казваме устойчиви авиационни горива, това понятие включва синтетичните горива, биогоривата от използване олио за готвене и животински мазнини и супер биогоривата от горски и земеделски остатъци и био-отпадъци.

 

За Тиери Бретон, еврокомисарят, който отговаря за вътрешния пазар в ЕС, Зелената сделка дава нови възможности за европейското въздухоплаване. "Масивното въвеждане на устойчивите горива в авиацията, както и подмяната на остарелите самолети и подобряването на мениджмънта на въздушния трафик са задължителни условия за намаляването на вредните емисии в обозримо близко бъдеще. Това обаче изисква цялостна промяна на авиационната концепция в Европа. С подкрепата и в синхрон със сериозните климатични амбиции на Европейския съюз, процесът, който ще доведе до нулев отпечатък на самолетния трафик, ще даде силна конкурентна преднина на европейската индустрия в сектора и може да превърне Европа в ключов играч с най-голям принос в една по-зелена глобална авиация".

А ето как следва да се промени системата - авиокомпаниите, които излитат от летищата в ЕС, ще трябва да зареждат с устойчиво гориво, при това само с толкова, колкото е необходимо за конкретния полет, за да се избегне отпечатъка от презареждане, което се прави, за да може да "издържат" до летище, където горивото е по-евтино (или пък не зелено). От летищата в ЕС пък ще се изисква да разработят и предоставят необходимата инфраструктура за доставка, съхранение и зареждане с устойчиви авиационни горива.

Очакваните резултати - увеличаване на производството на устойчиви (био)горива на конкурентни цени, иновации и инвестиции в тези биогорива от ново поколение и предоставянето на все по-еко отговорен транспорт за жителите на ЕС.

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Apple Podcasts - Anchor - Pocket Casts - RadioPublic