Съгласно предложената от евродепутатите система всеки избирател ще разполага с два гласа - един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни райони и един за избирането на членове на Европейския парламент в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, държавите членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин.

Парламентът също така иска да се реши въпросът с неравенството между половете и се предлага въвеждането на листи с редуващи се по полов признак кандидати или квоти.

Според докладчика по темата Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) става дума за съвместно начинание между групите на либералите, социалистите, ЕНП, Зелените:

Този доклад се представя сега след 10 месеца работа и трудни преговори. Аз мисля, че ние разработихме текст, който е нов, амбициозен и заедно с това балансиран. Основните приоритети на повечето политически групи намериха място в документа. Нашата препоръка е за укрепване на принципа на водещия кандидат за председател на Комисията, за общ избирателен регион, за това гражданите да могат да гласуват за национални кандидати, както и за кандидатите, представени от политическите партии. Номер едно в този списък ще бъде кандидата за председател на Европейската комисия. Тази бюлетина ще бъде една и съща за цяла Европа. По този начин гражданите ще изберат не само депутатите, но и кандидата за председател на Европейската комисия - така, както в националните парламентарни демокрации с един и същи механизъм ще се постигат 3 цели.

Предизборната кампания ще бъде по-европейска, ще има общоевропейски кампании, ще се обсъждат не само национални въпроси, а партиите ще станат по-видими и принципа за водещ кандидат ще се превърне в реалност, а няма да бъде виртуален. Идеята за общ избирателен район беше одобрена още по време на предишните избори. Ние смятаме, че това, което предлагаме отразява споразумението. Не искаме през 2024 г. да има ситуация, в която системата за водещия кандидат да бъде загърбена.

Другите предложения за реформа на правилата за европейските избори включват:

  • 9 май да бъде определен за общ европейски ден за гласуване;
  • предоставяне на право за кандидатиране в избори за европейските граждани, навършили 18 години;
  • определяне на задължителен минимален изборен праг от 3,5% за избирателни райони с повече от 60 места;
  • равен достъп до гласуването на всички граждани, включително лицата с увреждания, и възможност за гласуване по пощата;

Вера Йоурова - заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Ценности и прозрачност" заяви:

Изборите за европейски парламент са сред най-крупните демократични начинания в света - гражданите имат преки представители на европейско ниво и всеки гражданин има право на участие в демократичния живот на съюза. Това е важен аспект от легитимността на Европейския съюз и част от демократичния процес. Комисията не играе пряка и официална роля в тази реформа, ние напълно осъзнаваме значимостта на предложението на парламента за тази реформа и горещо я подкрепяме. Затова и Комисията е готова да подпомогне процеса, като предостави своите знания - институционални и правни, за укрепване на отношенията между институциите.

Предложенията предвиждат още създаване на нов Европейски избирателен орган, който да наблюдава процеса и да гарантира спазването на новите правила. Свен Зимон, ЕНП:

Според мен докладът е много балансиран. Бих казал, че това е исторически проект. Повече от 45 години нито един опит за промяна на европейското изборно право не е успял. Европейският съюз обаче много се промени - имаме единен пазар, валутен и политически съюз. Увеличаването на компетентностите обаче не е придружено с реформи, свързани с легитимния избор с членовете на европейските институции. Идеята за общоевропейските избори е следната - европейските граждани да могат пряко да изразят своите предпочитания на европейско равнище с втори глас в бюлетината. Ние искаме да започнем обществен дебат в Европа. Спомнете си ситуацията през 2019-та година, който разочарова всички - имахме водещ кандидат, а в крайта сметна Съветът предложи кандидат, за който не бяхме водили кампания.

Сегашният Акт за избиране на членове на ЕП датира от 1976 г. Изменян е през 2002 г. и 2018 г., въпреки че последните промени все още не са в сила. Настоящият акт обаче не определя единна избирателна система, приложима в целия ЕС.

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Apple Podcasts - Anchor - Pocket Casts - RadioPublic